Inngå avtaler 33 % raskere

Send kontrakter ut for underskrift og inngå avtaler med bare et par klikk, rett fra CRM-systemet.

Enkelt og intuitivt

Du kan sende kontrakter noen minutter etter at du har registrert deg, uten opplæring.

Automatiserte salgsarbeidsflyter

Fyll inn kundedata automatisk i forslag og kontrakter, angi en prioritert underskriftsrekkefølge, send avtaler og opprett automatiske påminnelser – rett fra CRM-systemet. Så kan du lagre alt automatisk i det lagringsverktøyet du foretrekker.

Automate your sales workflows with HelloSign for HubSpot

Create, send, track, and store legally binding contracts all within HubSpot’s Sales CRM. Work more efficiently and stay organized throughout the entire sales cycle.

Gjør mer med HelloSign

Løsninger | Brukseksempler | HR
Løsninger | Roller | Salg
Inngå avtaler 33 % raskere
Send kontrakter ut for underskrift og inngå avtaler med bare et par klikk, rett fra CRM-systemet.
Kontakt salg
Pilikon

Fjern fartsgrensen for salgsprosessen

Effektiviser salgssyklusen med et kraftig verktøy som forkorter tiden til avtaleinngåelse, automatiserer manuelle oppgaver og forbedrer fullføringsgraden med inntil 26 %.
Enkelt og intuitivt
testing

Du kan sende kontrakter noen minutter etter at du har registrert deg, uten opplæring.

Automatiserte salgsarbeidsflyter
testing

Fyll inn kundedata automatisk i forslag og kontrakter, angi en prioritert underskriftsrekkefølge, send avtaler og opprett automatiske påminnelser – rett fra CRM-systemet. Så kan du lagre alt automatisk i det lagringsverktøyet du foretrekker.

Automate your sales workflows with HelloSign for HubSpot

Create, send, track, and store legally binding contracts all within HubSpot’s Sales CRM. Work more efficiently and stay organized throughout the entire sales cycle.

«Den største fordelen med HelloSign er at ansettelser går raskere. De fleste tilbudene våre blir underskrevet i løpet av 24 timer, inkludert å få underskrift fra leder. Prosessen er så effektiv at vi ikke hører så mye fra den andre parten. Det bare fungerer – og det fungerer godt.»

Matt Greenburg,
talentleder, ZeroCater
Vendini-logo

For oss var ikke avtaleinngåelse den vanskelige delen av salgssyklusen. Problemet var når folk var klare til å skrive under samme dag og ble kastet inn i en omfattende papirmølle. Vi tok i bruk HelloSign og kunne inngå avtaler raskere, noen ganger mens salgsrepresentanten fortsatt var på telefonen med den nye kunden!

Kathryn Hunt,
produktmarkedsføring, Vendini

Selg mer og selg raskere

Med ferdig utarbeidede kontraktsmaler, prioriterte arbeidsflyter og automatiske påminnelser får teamet fart på arbeidet og kan selge raskere enn noensinne.

Underskrevet og levert – uten å gå ut av CRM-systemet

Med Salesforce-integrasjonen vår kan salgsteamet sende, lagre og få tilgang til dokumenter rett fra CRM-systemet.

Du kan være helt trygg på at alt er sikkert og har nødvendig samsvar

HelloSign bruker 2FA, 256-bit AES og TLS-kryptering for at alle dokumenter skal være sikre og konfidensielle. I tillegg innebærer samsvar med SOC 2 Type II, HIPPA, med mer at du kan være trygg på at de mest sensitive HR-dokumentene er i samsvar med globale sikkerhetsstandarder.
En tilsynslogg, et underskrevet dokument og en kryptert mappe.
Kunder

Gjør mer med HelloSign

Både store og små virksomheter bruker oss for å inngå avtaler raskere.
Integrering

Jobb med de verktøyene du kan best

Send salgsavtaler ut for underskrift fra det produktivitetsverktøyet du foretrekker, uten å måtte bytte mellom programmer.

Jobb med de verktøyene du kan best

Send salgsavtaler ut for underskrift fra det produktivitetsverktøyet du foretrekker, uten å måtte bytte mellom programmer.
Ressurser

Sørg for at teamet er i forkant

HR-automatisering: Slik får du skalerte innføringsprosesser for nyansatte og oppdragstakere
Innføringsprogram for et stort antall medarbeidere og entreprenører er anstrengende, men det behøver ikke å være det. Velkommen til den modige nye verdenen innen digital HR.
Få det nå
Sju viktige HR-verktøy for fjernarbeid
Innføring og administrasjon av fjernmedarbeidere blir mye enklere med et stort utvalg digitale verktøy.
Få det nå
Verktøysett for HR-automatisering: Viktige verktøy for et velsmurt HR-maskineri i 2021
I 2020 fikk vi en drastisk endring i måten HR-team håndterer arbeidsflytene på. Finn ut mer om teknologi som står øverst på listen for moderne HR-team.
Få det nå
Seks tips for å effektivisere salgssyklusen og få økt inntekt
Salgsledere har alltid press på seg for å inngå avtaler og nå stadig større mål. Så alle verktøy vi kan ta i bruk for å forbedre salgsaktivitetene og gjøre salgsrepresentantene mer effektive er en stor seier.
Få det nå
Strategier for fjernsalg 2022
testing
Nå er det enklere å sørge for at salgsteamet kommer dit de vil – med bedre innsyn i potensielle kunder og øyeblikkelige godkjennelser kan du unngå plagsomme administrative oppgaver og nå målene raskt.
Få det nå
Å gi næring til en effektiv kultur for fjernsalg
I denne veilederen vil du lære om de topp 5 fordelene med å implementere e-underskrifter i arbeidsflyten i salgsprosessen.
Få det nå

Få fart på HR-prosessene.

Kontakt salg
Pilikon

Få fart på salgsteamet.

Kontakt salg