Get HR documents signed up to 3 times faster

Send, sign, and store all your hiring, onboarding, and offboarding documents anywhere, any time.

Speed up hiring and onboarding times

Hjelp nyansatte med å fullføre papirarbeidet opptil tre ganger raskere, og få opptil 26 % bedre fullføringsgrad for tilbudsbrev med en enkel underskriftsprosess, hvor som helst og på en hvilken som helst enhet.

Reduce HR admin with document templates

Gjør HR-dokumenter du bruker ofte om til maler, eller bruk en ferdig mal fra HelloSign for å oppdatere og sende dokumenter ut for underskrift på et øyeblikk.

Stop chasing signatures with automatic reminders

Mottakere som ikke har fullført og skrevet under på dokumenter får automatiske påminnelser, så du slipper å mase på dem.

Join the ranks of happy HR teams

Automatic reminders prompt recipients who are yet to complete and sign documents, so you don’t have to chase them... The process is so seamless that we don’t hear much from the other end. It just works – and works well.”

Matt Greenburg,

Løsninger | Brukseksempler | HR
Løsninger | Roller | Salg
Get HR documents signed up to 3 times faster
Send, sign, and store all your hiring, onboarding, and offboarding documents anywhere, any time.
Kontakt salg
Pilikon

Streamline the employee experience

Whether it’s hiring candidates, onboarding remote employees, or approving a promotion, HelloSign makes signing documents fast and easy on the signer and your team.
Speed up hiring and onboarding times
testing

Hjelp nyansatte med å fullføre papirarbeidet opptil tre ganger raskere, og få opptil 26 % bedre fullføringsgrad for tilbudsbrev med en enkel underskriftsprosess, hvor som helst og på en hvilken som helst enhet.

Reduce HR admin with document templates
testing

Gjør HR-dokumenter du bruker ofte om til maler, eller bruk en ferdig mal fra HelloSign for å oppdatere og sende dokumenter ut for underskrift på et øyeblikk.

Stop chasing signatures with automatic reminders

Mottakere som ikke har fullført og skrevet under på dokumenter får automatiske påminnelser, så du slipper å mase på dem.

«Den største fordelen med HelloSign er at ansettelser går raskere. De fleste tilbudene våre blir underskrevet i løpet av 24 timer, inkludert å få underskrift fra leder. Prosessen er så effektiv at vi ikke hører så mye fra den andre parten. Det bare fungerer – og det fungerer godt.»

Matt Greenburg,
talentleder, ZeroCater
Vendini-logo

For oss var ikke avtaleinngåelse den vanskelige delen av salgssyklusen. Problemet var når folk var klare til å skrive under samme dag og ble kastet inn i en omfattende papirmølle. Vi tok i bruk HelloSign og kunne inngå avtaler raskere, noen ganger mens salgsrepresentanten fortsatt var på telefonen med den nye kunden!

Kathryn Hunt,
produktmarkedsføring, Vendini

En enklere prosess, fra aksept av tilbud til første arbeidsdag

Gjør det enkelt for kandidater å si ja og for nyansatte å komme i gang. HelloSign har en fleksibel API som gjør det mulig å bygge inn e-underskrifter rett i en nettside eller app for å opprette én enkelt, digital arbeidsflyt som er tilpasset merkevarens skrifttyper, farger og logoer.

Spar tid med automatiseringer

Automate repetitive manual tasks like sending follow-up emails, preparing offer letters, and moving contact details between applications, so you can avoid human errors and focus on the human side of HR.

Du kan være helt trygg på at alt er sikkert og har nødvendig samsvar

HelloSign bruker 2FA, 256-bit AES og TLS-kryptering for at alle dokumenter skal være sikre og konfidensielle. I tillegg innebærer samsvar med SOC 2 Type II, HIPPA, med mer at du kan være trygg på at de mest sensitive HR-dokumentene er i samsvar med globale sikkerhetsstandarder.
En tilsynslogg, et underskrevet dokument og en kryptert mappe.
Kunder

Join the ranks of happy HR teams

Businesses big and small rely on HelloSign with their most important HR documents.
Integrering

Work with the tools you know best

Integrate HelloSign with your favorite productivity tools to send documents for signature without switching applications.

Work with the tools you know best

Integrate HelloSign with your favorite productivity tools to send documents for signature without switching applications.
Ressurser

Sørg for at teamet er i forkant

HR-automatisering: Slik får du skalerte innføringsprosesser for nyansatte og oppdragstakere
Innføringsprogram for et stort antall medarbeidere og entreprenører er anstrengende, men det behøver ikke å være det. Velkommen til den modige nye verdenen innen digital HR.
Få det nå
Sju viktige HR-verktøy for fjernarbeid
Innføring og administrasjon av fjernmedarbeidere blir mye enklere med et stort utvalg digitale verktøy.
Få det nå
Verktøysett for HR-automatisering: Viktige verktøy for et velsmurt HR-maskineri i 2021
I 2020 fikk vi en drastisk endring i måten HR-team håndterer arbeidsflytene på. Finn ut mer om teknologi som står øverst på listen for moderne HR-team.
Få det nå
Seks tips for å effektivisere salgssyklusen og få økt inntekt
Salgsledere har alltid press på seg for å inngå avtaler og nå stadig større mål. Så alle verktøy vi kan ta i bruk for å forbedre salgsaktivitetene og gjøre salgsrepresentantene mer effektive er en stor seier.
Få det nå
Strategier for fjernsalg 2022
testing
Nå er det enklere å sørge for at salgsteamet kommer dit de vil – med bedre innsyn i potensielle kunder og øyeblikkelige godkjennelser kan du unngå plagsomme administrative oppgaver og nå målene raskt.
Få det nå
Å gi næring til en effektiv kultur for fjernsalg
I denne veilederen vil du lære om de topp 5 fordelene med å implementere e-underskrifter i arbeidsflyten i salgsprosessen.
Få det nå

Få fart på HR-prosessene.

Kontakt salg
Pilikon

Få fart på salgsteamet.

Kontakt salg