Tillatelser

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet til kundedataene førsteprioritet

Det er helt avgjørende å ha kontroll med hvem som kan gjøre hva i systemet. Ulike roller har ulike tilgangsrettigheter, både i HelloSign API og i sluttbrukerproduktet. Eksempelvis styrer administratorer innstillinger, faktureringsinformasjon og andre roller på tvers av alle teamene.

  • Rollebasert sikkerhet – Aktiverer ulike nivåer med tillatelser for ulike teammedlemmer, fra administratorrettigheter til medlemmer som bare har tillatelser til å åpne maler og komme med forespørsler om underskrift
  • Spesifikke tilgangskoder for underskriver – Kan tilordnes hver enkelt som blir bedt om å skrive under som et ekstra sikkerhetslag