Rapportering av sikkerhetshendelser

Hvis du ser noe, si noe.

Hos HelloSign tar vi sikkerhetstilfeller på alvor, og du er vår viktigste ressurs når det gjelder informasjonssikkerhet. Rapportering av potensielle tilfeller eller bekymringer er den beste beskyttelsen mot nettkriminalitet, inkludert svindel.

Rapportere et problem med personvern

Hos HelloSign er vi av den oppfatning at du eier dataene dine, og vi er forpliktet til å holde dem private. Personvernerklæringen vår beskriver tydelig hvordan vi håndterer og beskytter informasjonen din. På en årlig basis tester de uavhengige tredjepartsrevisorene våre personvernrelaterte kontroller og gir sine rapporter og meninger som vi deretter kan gi deg.


Hvis du vil sende inn en forespørsel angående personvernrelaterte saker, kan du sende den til privacy@hellosign.com

Rapportere et potensielt sikkerhetstilfelle

Hvis du trenger å sende inn et potensiell sikkerhetstilfelle til HelloSign, gir du HelloSigns sikkerhetsteam en sammendragsrapport som vedlegg til abuse@hellosign.com. Sikkerhetsteamet vil evaluere rapporten og legge til rette for å diskutere detaljer.

Rapportering av SPAM

Klikker du på phishing-e-post, får du problemer

Hvis du tror at du har mottatt svindel-e-post som gir seg ut for å komme fra HelloSign, kan du sende e-postmeldingen som et vedlegg til abuse@hellosign.com og slette den.

Tegn på svindel-e-post og svindelnettsider:

1. Falske koblinger

  • Unngå falske koblinger ved å logge på https://www.hellosign.com eller https://www.helloworks.com og derfra gå direkte inn i dokumentene dine.
  • Beveg alltid musepekeren over en e-postkobling før du klikker på den.  E-poststatusfeltet vil vise tiltenkt destinasjon. Alle koblinger fra Hellosign vil omdirigere til hellosign.com, hellofax.com, eller helloworks.com

2. Falske senderadresser for e-post

  • Falske e-postmeldinger kan ha en forfalsket e-postadresse i "Fra"-feltet. Dette feltet er enkelt å endre. Hvis du ikke gjenkjenner senderen av en HelloSign-konvolutt, kan du kontakte senderen for å få bekreftet om e-posten er ekte.

3. Vedlegg

  • HelloSigns e-postforespørsler om å skrive under et dokument inneholder aldri vedlegg av noe slag. IKKE åpne eller klikk på vedlegg i en e-postmelding som ber om din underskrift.
  • Først etter at alle parter har skrevet under leverer HelloSign en PDF i en e-postmelding. Vi sender IKKE andre typer vedlegg.

4. Falsk opplevelse av hastverk

  • Vi har ikke begrepet hastverk ved vår plattform. Hastverksforespørsler er dermed ikke gyldige.

5. Stavefeil og dårlig grammatikk

  • Falske e-postmeldinger inneholder ofte stavefeil, feil grammatikk, manglende ord og hull i logikken.

6. Utrygge nettsteder

  • Vi gir bare tilgang via https.

7. Oppsprettbokser

  • Vi bruker ikke oppsprettelementer som en del av e-postvarslingene våre.