Kryptering

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet til kundedataene førsteprioritet

HelloSign lagrer alle dokumentene dine bak en brannmur og autentiserer mot senderens økt hver gang en forespørsel om et dokument sendes. All kommunikasjon bruker TLS-kryptering (Transport Layer Security). Dokumentene dine blir lagret og kryptert under lagring ved bruk av AES 256-bit-kryptering.

Hvert dokument blir attpåtil kryptert med en unik nøkkel. Som en ekstra sikkerhet blir hver nøkkel kryptert med en regelmessig rotert hovednøkkel. Dette betyr at selv om noen skulle omgå fysisk sikkerhet og få tilgang til en harddisk, ville de ikke kunne dekryptere dataene dine.

  • Hos HelloSign krypteres alle dokumenter sikkert ved hjelp av AES 256-bit kryptering
  • All kommunikasjon for alle dokumenter som venter på underskrift krypteres med TLS
  • ‍ Alle sikkerhetskopier er kryptert
  • HSTS er aktivert (HTTP Strict Transport Security)
  • HelloSign bruker to nivåer av dokumentkryptering – Hvert dokument er kryptert ved hjelp av en unik nøkkel (en dokumentkrypteringsnøkkel eller DEK), og DEK blir deretter kryptert ved hjelp av en hovednøkkel som roteres regelmessig