StartTillitSikkerhet

Dedikert og erfarent sikkerhetsteam

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet til kundedataene førsteprioritet

Hos HelloSign har vi et dedikert sikkerhetsteam med en leder for informasjonssikkerhet som er direkte ansvarlig for sikkerheten til HelloSigns produkter og tjenester.

Vi har i tillegg et formelt informasjonssikkerhetsprogram på plass, som leder et utvalg for informasjons- og risikostyring. Dette utvalget møtes regelmessig for å gjennomgå sikkerhetsrelaterte initiativer for produktet, infrastrukturen og virksomhetsnivået.

For å sikre at alle ansatte kan mestre sikkerheten for kundedata, jobber vi for å sikre at sikkerheten er innebygd i vår bedriftskultur fra dag 1. Ansatte gjennomgår omfattende bakgrunnssjekker, underskriver og følger retningslinjer for atferd og akseptabel bruk, samt gjennomgår periodisk opplæring i sikkerhetsbevissthet.

For å sikre at teamene er forberedt på uventede hendelser, utfører HelloSign rød testing av team mot vår ansattbase, for å sikre at de er forberedt på å handle på riktig måte når de står overfor en potensiell sikkerhetshendelse. Generelt vil vi sikre at vi kan oppdage fysiske sårbarheter og nettverks- og systemsårbarheter ved å ta en angriperlignende tilnærming.