Tilsynslogger

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet til kundedataene førsteprioritet

Når du sender en forespørsel om underskrift, blir hver underskrift på et dokument pålagt og påført dokumentet. HelloSign legger en tilsynsloggside til selve dokumentet som er fullført. Tilsynsloggen inneholder en global unik identifikator, eller en GUID, som viser hvilken e-postadresse som har skrevet under et dokument og når. Disse oppføringene inkluderer en hash for PDF-dokumentet som kan brukes til å avgjøre om det er endret eller manipulert.

Den skrivebeskyttede tilsynsloggen sikrer at alle handlinger på dokumentene dine blir sporet grundig og tidsstemplet, for å gi forsvarlig bevis på tilgang, gjennomgang og underskrift.

Her er en liste over alle tilsynssporte hendelser i HelloSign:

 • Dokument sendt
 • ​​‍Dokumentet er sett
 • ​​‍Dokumentet er underskrevet
 • ​​Avslå å skrive under
 • ​​Underskriverens navn/e-postadresse er oppdatert
 • ​​Vedlegg lastet opp
 • ​​Personlig underskrift er aktivert
 • ​​Tilgangskode for underskriver er autentisert
 • ​​Elektronisk fremlegging av informasjon om oppføring og underskrift er akseptert
 • ​​Forespørsel om underskrift er delegert
 • ​​Forespørsel om underskrift er fullført
 • ​​Fullført forespørsel fortsettes