Programvaresikkerhet

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet til kundedataene førsteprioritet

Mer enn bare tradisjonell kryptering

HelloSign beskytter data når de overføres mellom apper og servere, og når de ligger i ro.  Dokumenter lagres bak en brannmur og autentiseres mot senderens økt hver gang en forespørsel om et dokument sendes. Vi håndhever bruken av bransjens beste praksis for overføring av data til plattformen vår (Transport Layer Security TLS) og data lagres i et sertifisert datasenter SOC 1 Type II, SOC 2 Type I og ISO 27001. Dokumentene dine blir lagret og kryptert under lagring ved bruk av AES 256-bit-kryptering.

Streng sikkerhetstesting

Infrastrukturen og appene våre testes jevnlig for å identifisere og rette sårbarheter. Vi samarbeider også med tredjepartsspesialister, andre sikkerhetsteam i industrien og forskningsfelleskapet som jobber med sikkerhet, for å sørge for at brukerne og filene deres er sikre. Du kan melde fra om potensielle sikkerhetsfeil og -sårbarheter via tredjepartstjenesten HackerOne.