eIDAS

HelloSign er eIDAS-kompatibel og et levedyktig alternativ for virksomheter som ønsker å skrive under dokumenter elektronisk med underskrivere i alle EUs medlemsland.

EIDAS-forordningen definerer tre typer elektroniske underskrifter (SES, AES, QES), og er en ny forskrift om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i EUs indre marked. Den etablerer en juridisk ramme for personer, selskaper (særlig små til mellomstore bedrifter) og offentlige administrasjoner, for trygt å få tilgang til tjenester og utføre transaksjoner digitalt i alle medlemslandene i EU.

eIDAS trådte i kraft 17. september 2014 og gjaldt fra 1. juli 2016. Det opphevet og erstattet direktivet om elektroniske signaturer 1999/93/EF, et EU-direktiv om bruk av e-underskrifter i elektroniske kontrakter i EU.

Standard elektronisk underskrift

En standard elektronisk underskrift (SES) er eksistensen av elektroniske data som logisk er koblet til andre elektroniske data (f.eks. et dokument), som brukes av underskriveren av de elektroniske dataene for underskrift av dokumentet. Mange elektroniske verktøy, inkludert passord, PIN-koder og skannede underskrifter, kan betraktes som en SES.

Avansert elektronisk underskrift

En avansert elektronisk underskrift (AES) må sikre at underskrifter er unikt tilkoblet og i stand til å identifisere underskriveren. Den må lages ved hjelp av elektroniske opprettelsesdata for underskriften, som underskriveren, med en høy grad av sikkerhet, kan bruke under egen kontroll.

Kvalifisert elektronisk underskrift

En kvalifisert elektronisk underskrift (QES) er en strengere form for AES, og den eneste typen underskrift som har samme juridiske verdi som håndskrevne underskrifter. Det er en avansert elektronisk underskrift med et kvalifisert digitalt sertifikat som er opprettet av en kvalifisert enhet for opprettelse av underskrifter (QSCD). QSCD må utstedes av en EU-kvalifisert tillitstjenesteleverandør (TSP) på European Union Trust List (EUTL).

Ansvarsfraskrivelse: Denne informasjonen er kun ment for generelle informasjonsformål. Den er ment å hjelpe selskaper med å forstå det juridiske rammeverket som brukes for lovligheten ved e-underskrifter. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning, og bør ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Rådfør deg med en lisensiert advokat for juridisk rådgivning eller representasjon.