Illustrasjon av lås og nøkkel foran et underskrevet dokument

HelloSign Trust Center

Hos HelloSign har sikkerheten og personvernet
til kundedataene førsteprioritet

Start
Illustrasjon av skjold med silhuett av en kvinne inni, med en hake øverst til venstre

Sikkerhet

HelloSign-tjenester er utformet med en sikker, distribuert infrastruktur med flere beskyttelseslag. Ta en titt på status-siden vår for å se siste nytt om plattformtilgjengelighet. Vi går inn for å beskytte dataene dine og styrke kundene med automatiseringsverktøy som gir kontroll og synlighet. Vi har et solid program for informasjonssikkerhet som er utformet for å vurdere risiko og bygge en sikkerhetskultur hos HelloSign.

Illustrasjon av et kodefelt med en hake øverst

Overholdelse

HelloSign mener at overholdelse er en effektiv måte å verifisere påliteligheten til en tjeneste på. Vi overholder standarder og forskrifter som SOC 2. På årlig basis tester uavhengige tredjepartsrevisorer kontrollene våre og avgir rapporter og meninger som vi kan gi deg på forespørsel.

Stor sirkel med kvinnesilhuett og en hake som peker mot mindre sirkel med personsilhuett og X-merke i øverste høyre hjørne

Personvern

Hos HelloSign er vi av den oppfatning at du eier dataene dine, og vi er forpliktet til å holde dem private. Personvernerklæringen vår beskriver tydelig hvordan vi håndterer og beskytter informasjonen din. På en årlig basis tester de uavhengige tredjepartsrevisorene våre personvernrelaterte kontroller og gir sine rapporter og meninger som vi deretter kan gi deg.

Et bilde av en rull med en hake og et sertifiseringsmerke

eIDAS

Forordningen (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS-forordningen), som ble vedtatt 23. juli 2014 og trådte i kraft 1. juli 2016, gir en juridisk ramme for virksomheter, borgere og offentlige myndigheter for å trygt få tilgang til tjenester og utføre transaksjoner digitalt i alle EUs medlemsland.