StartTillitVilkår

Tjenestespesifikke vilkår

Lagt ut: 19. mai 2020

I kraft fra og med: 18. juni 2020

Med mindre annet er definert i denne tjenesteplanen, vil aktiverte vilkår ha betydningen gitt dem i vilkårene (for øyeblikket tilgjengelige på https://www.hellosign.com/terms) og personvernerklæringen (for øyeblikket tilgjengelige på https://www.hellosign.com/privacy).

HELLOSIGN (SLUTTBRUKER OG WEBAPP)

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloSign er en elektronisk underskriftstjeneste som gjør det mulig for kunder å vise, levere, kvittere, lagre og elektronisk skrive under dokumenter.
 2. 2.   Godkjenning. En person som skriver under på et dokument via HelloSign, må enten ha en HelloSign-konto eller ha mottatt en forespørsel om underskrift i sin e-postkonto.
 3. 3.   Tilsynslogger. Dokumenter fullført i HelloSign inkluderer en tilsynslogg, som inneholder informasjon som hjelper til med å spore dokumentet gjennom livssyklusen det har. Denne informasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, unik dokument-ID generert av HelloSign, e-postadresser til sender og mottaker(e), IP-adresser til sender og mottaker(e) og sporingshendelser (for eksempel dato, klokkeslett og lokalisering når følgende hendelser oppstår – dokument lastet opp, dokument sett, dokument fjernet, dokument sendt, dokument signert, underskrift avslått, underskrivers e-postadresse oppdatert, underskrivers tilgangskode godkjent, forespørsel om underskrift avbrutt).

HelloSign API

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloSign Application Programming Interface ("HelloSign API") gjør det mulig for kunder å enkelt integrere eller bygge inn den elektroniske underskriftsløsningen HelloSign i sin programvare eller arbeidsflyt, og skape en ren, merket og sømløs opplevelse på nett, som lar brukerne fullføre juridisk bindende avtaler eller transaksjoner med selskapet ditt og/eller kundene sine.
 2. 2.   Godkjenning. I den grad kunden velger å bruke HelloSign API for å aktivere innebygde funksjoner i kundeegenskaper, er kunden pålagt å gjennom e-postbekreftelse eller på annen måte godkjenne identiteten til hver underskriver/sluttbruker, slik at HelloSign kan godkjenne etter eget skjønn. Kunden er alene ansvarlig for slik godkjenning og vil beskytte, forsvare og holde HelloSign skadesløs mot ethvert krav relatert til slik godkjenning.
 3. 3.   Forespørsler om underskrift. En "Forespørsel om underskrift" er transaksjonen som foregår når kunden setter i gang en ny underskriftsprosess og sender ut et kall til HelloSign API-er. Hvis du for eksempel sender et kall som signature_request/send for å sende ut dokumenter som skal underskrives, teller det som én (1) Forespørsel om underskrift. Én enkelt Forespørsel om underskrift kan brukes til å samle inn underskrifter fra flere underskrivere i tilfeller der de alle er involvert i samme kontrakt.
 4. 4.   API-nøkler. For å kunne bruke HelloSign API-er, må kunden skaffe seg den unike API-påloggingsinformasjonen (en "API-nøkkel") via registreringsprosessen. Kunden er alene ansvarlig for all aktivitet knyttet til API-nøkkelen, uavhengig av om vedkommende har kunnskap om slik aktivitet. Kunden må ikke dele sin API-nøkkel med noen tredjepart, skal holde API-nøkkelen trygg og skal bruke den som sin eneste måte å få tilgang til HelloSign API på.
 5. 5.   Transaksjoner.
 6.      a.   Begrensninger. Kunden kan sende inn opptil 100 forespørsler per minutt for standard API-forespørsler, og 25 forespørsler per minutt for API-forespørsler på høyere nivå. I testmodus kan kunden foreta 10 forespørsler per minutt. Ovennevnte er samlet sett "transaksjonsbegrensninger". Kontakt salgsavdelingen hvis du ønsker å øke transaksjonsbegrensningene.
 7.      b.   Bruksgrenser. HelloSign kan være pålagt å begrense eller suspendere din bruk av HelloSign API-er når slik suspensjon eller begrensning er nødvendig for å forhindre skade eller ansvar overfor andre kunder/enkeltpersoner, eller for å bevare sikkerheten, stabiliteten, tilgjengeligheten eller integriteten til HelloSign-tjenestene.
 8. 6.   Egenskaper. Bare de kundeegenskapene som er godkjent av HelloSign, kan få tilgang til og bruke tjenesten. HelloSign forbeholder seg retten til å avvise enhver kundeegenskap, uansett grunn, etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, for å sikre at du overholder vilkårene og retningslinjene for akseptabel bruk. Videre vil du sørge for at kundeegenskapene inneholder vilkår for bruk og personvernregler som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
 9. 7.   API-begrensninger. Du samtykker i at du ikke (og ikke vil tillate at noen tredjepart) direkte eller indirekte vil: (a) opprette en API-klient som fungerer vesentlig på samme måte som HelloSign API-er; (b) gjøre bruk av HelloSign API-er til noe formål uavhengig av kundeegenskapene; (c) feilrepresentere kilden eller eierskapet til HelloSign API-er eller fjerne, skjule eller endre varsler om opphavsrett, varemerke eller annen copyright, forfalske eller slette eventuelle forfatterkrediteringer, juridiske merknader eller andre etiketter om opprinnelsen eller kilden til HelloSign API-er; eller (d) forstyrre eller ødelegge HelloSign API-er eller serverne eller nettverkene som leverer HelloSign API-er eller tjenesten.
 10. 8.   Kundeprogramvarer. Kunden kan bruke HelloSign API-er til å utvikle programvarer og/eller innebygde underskriftsfunksjoner til bruk for kunden eller kundens kunder og deres respektive sluttbrukere (samlet "Kundeprogramvarer"). Kunden skal være alene ansvarlig for kundens programvarer og skal sørge for å ha: a) gitt sine kunder, brukere og sluttbrukere de gjeldende vilkårene (inkludert personvernvilkår) som tillater HelloSign å tilby tjenestene i henhold til disse, og b) riktig myndighet og/eller godkjenning til å dele bruker- eller underskriverinformasjon (inkludert personlig identifiserbar informasjon) med HelloSign.

HelloWorks

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloWorks er en intelligent automatiseringstjeneste for arbeidsflyt, som forenkler ferdigstillelse av dokumenter gjennom avansert datavalidering, vilkårslogikk, integrerte e-underskrifter og mobil-først-design.
 2. 2.   Godkjenning. En person som skriver under på et dokument via en elektronisk underskriftsfunksjon som tilbys i HelloWorks, må enten ha en HelloSign-konto eller ha mottatt en forespørsel om underskrift i sin e-postkonto.
 3. 3.   Transaksjoner. En "Transaksjon" fra HelloWorks oppstår når en kunde eller bruker starter en arbeidsflyt fra det visuelle grensesnittet til HelloWorks (for tiden kalt "HelloWorks Builder").
 4. 4.   Arbeidsflyt. En "arbeidsflyt" er kombinasjonen av flere oppgaver eller prosesser som blir brukt. Det visuelle grensesnittet til HelloWorks tillater brukere å lage kombinasjoner av flere skjemaer og dokumenter som må fullføres av en sluttbruker. Arbeidsflyter er grunnlaget for det som blir en transaksjon. Etter at en arbeidsflyt er iverksatt, blir den en transaksjon.
 5. 5.   Sluttbruker/deltaker. I HelloWorks er en sluttbruker/deltaker en person som mottar den iverksatte arbeidsflyten og er pålagt å fullføre skjemaene og dokumentene elektronisk.

HelloWorks API

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloWorks API gjør det mulig for kunder å enkelt integrere eller bygge inn den elektroniske underskriftsløsningen i hvilken som helst programvare eller arbeidsflyt, og skape en ren, merket og sømløs opplevelse på nett, som lar brukerne forenkle sammensatte arbeidsflyter og fullføre juridisk bindende avtaler eller transaksjoner.
 2. 2.   Godkjenning. I den grad kunden velger å bruke HelloWorks API for å aktivere innebygde funksjoner i kundeegenskaper, er kunden pålagt å gjennom e-postbekreftelse eller på annen måte godkjenne identiteten til hver deltaker/underskriver/sluttbruker, slik at HelloSign kan godkjenne etter eget skjønn. Kunden er alene ansvarlig for slik godkjenning og vil beskytte, forsvare og holde HelloSign skadesløs mot ethvert krav relatert til slik godkjenning.
 3. 3.   API-nøkler. For å kunne bruke HelloWorks API-er, må kunden skaffe seg den unike API-påloggingsinformasjonen (en "API-nøkkel") via registreringsprosessen. Kunden er alene ansvarlig for all aktivitet knyttet til din API-nøkkel, uavhengig av om du har kunnskap om slik aktivitet. Kunden må ikke dele din API-nøkkel med noen tredjepart, skal holde API-nøkkelen trygg og skal bruke den som kundens eneste måte å få tilgang til HelloSign API-er på.
 4. 4.   Transaksjoner.
       a.   Definisjon. En HelloWorks API-transaksjon er bruk av API for å sette i gang enten: 1) innsamling og/eller formidling av informasjon, eller 2) en forespørsel om underskrift.
       b.   Begrensninger. Kunden kan foreta opptil 500 forespørsler per time. I testmodus kan kunden foreta 50 forespørsler per time. Ovennevnte er samlet sett "transaksjonsbegrensninger". Kontakt salgsavdelingen hvis du ønsker å øke transaksjonsbegrensningene.
       c.   Bruksgrenser. HelloSign kan være pålagt å begrense eller suspendere din bruk av HelloWorks API-er når slik suspensjon eller begrensning er nødvendig for å forhindre skade eller ansvar overfor andre kunder/enkeltpersoner, eller for å bevare sikkerheten, stabiliteten, tilgjengeligheten eller integriteten til HelloSign-tjenestene.
 5. 5.   Egenskaper. Bare de kundeegenskapene som er godkjent av HelloSign, kan få tilgang til og bruke tjenesten. HelloSign forbeholder seg retten til å avvise enhver kundeegenskap, uansett grunn, etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, for å sikre at du overholder denne avtalen og retningslinjene for akseptabel bruk. Videre vil du sørge for at kundeegenskapene inneholder vilkår for bruk som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
 6. 6.   API-begrensninger. Du samtykker i at du ikke (og ikke vil tillate at noen tredjepart) direkte eller indirekte vil: (a) opprette en API-klient som fungerer vesentlig på samme måte som HelloWorks API-er; (b) gjøre bruk av HelloWorks API-er til noe formål uavhengig av kundeegenskapene; (c) feilrepresentere kilden eller eierskapet til HelloWorks API-er eller fjerne, skjule eller endre varsler om opphavsrett, varemerke eller annen copyright, forfalske eller slette eventuelle forfatterkrediteringer, juridiske merknader eller andre etiketter om opprinnelsen eller kilden til HelloWorks API-er; eller (d) forstyrre eller ødelegge HelloWorks API-er eller serverne eller nettverkene som leverer HelloSign API-er eller tjenesten.
 7. 7.   Kundeprogramvarer. Kunden kan bruke HelloWorks API-er til å utvikle programvarer og/eller innebygde underskriftsfunksjoner til bruk for kunden eller kundens kunder og deres respektive sluttbrukere (samlet "Kundeprogramvarer"). Kunden skal være alene ansvarlig for kundens programvarer og skal sørge for å ha: a) gitt sine kunder og sluttbrukere de gjeldende vilkårene (inkludert personvernvilkår) som tillater HelloSign å tilby tjenestene i henhold til disse, og b) riktig myndighet og/eller godkjenning til å dele brukerinformasjon med HelloSign.

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloSign for Salesforce er en integrasjon for rask klargjøring av dokumenter for elektronisk underskrift, minimal oppfølging fram og tilbake og en enklere underskriftsprosess for kundene med bruk av data fra Salesforce-feltene.
 2. 2.   Kvalifisering. Kunden må ha et HelloSign Enterprise-abonnement (eller et på høyere nivå) for å få tilgang til denne integrasjonen. Kunden (eller dennes administrator) kan legge til brukere til sin Salesforce-integrasjon innenfor rammene av kundens abonnementsplan. HelloSign for Salesforce jobber med både Salesforce Classic og Salesforce Lightning Experience.
 3. 3.   Dokumenter. Alle underskrevne dokumenter lagres i din Salesforce-forekomst. Du kan deretter laste ned eller overføre de underskrevne dokumentene til databasene/dokumentlagrene.
 4. 4.   Innhold og produkter fra tredjepart. Kunden forstår at HelloSign for Salesforce-integrasjonen gir kunden tilgang til tredjepartsinnhold og til tredjepartsprodukter som kan få tilgang til kundens forekomst av HelloSign-tjenester og kan eksportere, slette eller på annen måte endre kundedata (inkludert kundens konfidensielle informasjon).
 5. 5.   Ansvarsfraskrivelse. HelloSign garanterer ikke for eller støtter tredjepartsinnhold eller tredjepartsprodukter (uavhengig av om disse varene er utpekt av HelloSign som "drevet av", "bekreftet" eller på annen måte) og fraskriver seg alt ansvar for disse elementene og deres tilgang til HelloSign-tjenestene, inkludert endring, sletting, avsløring eller innsamling av kundedata.

Tredjeparts integrasjoner/kontakter

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. Tredjepartsintegrasjoner hjelper deg med å koble HelloSign til tjenestene du allerede bruker for å drive virksomheten din. Noen eksempler på slike integrasjoner er Google (Gmail, Google Docs, Google Drive og G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle og Slack.
 2. 2.   Kvalifisering. For å bruke en HelloSign-integrasjon, må du være en kunde av HelloSign og en kunde av tjenesten du vil bruke integrasjonen med. Noen integrasjoner kan kreve at du godkjenner bruken av en slik tjeneste og/eller samtykker til overføring av informasjonen/dataene dine mellom HelloSign og tredjepartstjenesten.
 3. 3.   Innhold og produkter fra tredjepart. Du er eneansvarlig for bruken av slik integrasjon, tredjeparts tjeneste, og sørger for at du har de riktige rettighetene og tillatelsene til å dele data mellom HelloSign og tredjeparts tjenester. Du forstår at tredjepartsintergrasjoner kan gi kunden tilgang til tredjepartsinnhold og til tredjepartsprodukter som kan få tilgang til kundens forekomst av HelloSign-tjenester og kan eksportere, slette eller på annen måte endre kundedata (inkludert kundens konfidensielle informasjon).
 4. 4.   Ansvarsfraskrivelse. HelloSign garanterer ikke for eller direkte støtter tredjepartsintegrasjoner, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprodukter (uavhengig av om disse varene er utpekt av HelloSign som "drevet av", "bekreftet" eller på annen måte) og fraskriver seg alt ansvar for disse elementene og deres tilgang til HelloSign-tjenestene, inkludert endring, sletting, avsløring eller innsamling av kundedata.

HelloFax

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloFax er en elektronisk fakstjeneste som gjør det mulig for kunder å laste opp og administrere dokumenter elektronisk, sende og motta fakser elektronisk og elektronisk skrive under på fakser. HelloFax har internasjonal dekning og dekker for tiden over 70 land verden over.
 2. 2.   Kontoinformasjon. Kunder av HelloFax må gi HelloSign nøyaktig og oppdatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til: navn, faktureringsadresse, fysisk adresse, betalingsinformasjon (inkludert kredittkortnummer) og fødselsnummer (der det er aktuelt). HelloSign kan være pålagt å skaffe kopier av kundenes eller brukernes nasjonale ID-er der det kreves av rettslige forhandlinger, undersøkelser eller av våre underleverandører/tjenesteleverandører. Kunden vil umiddelbart oppgi all og all relatert kontoinformasjon på forespørsel fra HelloSign og kunden godkjenner ettertrykkelig at HelloSign kan dele all kontoinformasjon, bruksdata, posisjonsdata og alle IP-adresser med sine underleverandører/tjenesteleverandører. HelloSign forbeholder seg retten til å stanse eller avslutte kundens konto og/eller dens bruk av HelloFax hvis slik kontoinformasjon er utdatert eller ikke oppgis umiddelbart på forespørsel.
 3. 3.   Uønskede fakser og spam. Overføring av uønskede faksannonser er ulovlig i USA i henhold til Federal Phone Consumer Protection Act of 1991 (TCPA), og i EU i henhold til forskrifter om personvern og elektronisk kommunikasjon fra 2003, og er også ulovlig i henhold til lovene i en rekke andre land, stater og provinser. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å stanse eller avslutte bruken av HelloFax hvis du sender uønskede faksannonser og/eller spam. Vi forbeholder oss også retten til å overvåke din bruk av HelloFax og HelloSign, etter eget skjønn, kan beslutte å ikke levere noen meldinger ansett som uønskede faksannonser eller spam.
 4. 4.   Rapportering av uønskede fakser og spam. Hvis du mener at du har mottatt en uoppfordret faksannonse, anbefaler vi deg å kontakte senderen for å informere om at du ønsker å slutte å motta slike fakser. Kontakt også HelloSign kundestøtte, slik at vi kan undersøke dette.
 5. 5.   Tall og overføring. Kunden kan skaffe nye numre fra HelloSign til bruk med HelloFax. Slike numre er avhengige av tilgjengelighet og HelloSign garanterer ikke at noe bestemt nummer kan tilordnes en kunde. HelloSign støtter også nummeroverføring (for USA, Storbritannia og Canada) i henhold til vilkårene nedenfor:
       a.   Prosedyrer for innmelding av nummer.
            i.   Kunden må holde den eksisterende tjenesten aktiv for å kunne overføre et telefonnummer til HelloSign.
            ii.   Vennligst fyll ut og send skjemaet for forespørsel om overføring.
            iii.   Når vi mottar forespørselen din, bekrefter vi om vi kan overføre nummeret ditt og svarer på forespørselen din så snart som mulig. Hvis vi kan overføre nummeret ditt, ber vi deg om å fylle ut et skjema for brev om godkjenning, som videresender til deg. Vi trenger også kopi av den siste fakturaen fra din nåværende leverandør, som bevis på at du eier nummeret.
            iv.   Når begge dokumentene er sendt inn, starter vi overføringsforespørselen. Etter at forespørselen er startet, ber vi om at du registrerer deg for et betalt abonnement (besøk vår prisside) og du får tildelt et midlertidig nummer av systemet vårt. Du kan mot en ekstra månedlig avgift (for øyeblikket $ 4,99) velge å beholde nummeret du får tildelt, eller vi kan bytte det ut med nummeret du sender når det er godkjent.
            v.   Etter at overføringsprosessen er fullført, legger vi det overførte nummeret til kontoen din og vurderer en overføringsavgift som gjelder på tidspunktet (for tiden $ 60).
            vi.   Alle avgifter er underlagt gjeldende priser for HelloFax og HelloSign, og kan oppdateres fra tid til annen.
       b.   Nummeroverføringsprosessen. For å be om overføring av et faksnummer tilordnet en konto til en annen tjenesteleverandør, må du følge instruksjonene som er spesifisert av den aktuelle leverandøren, og gi all informasjon og alt samarbeid etterspurt av de relevante andre tjenesteleverandørene, HelloSign eller en annen relevant tredjepart. Overføring av telefonnumre til eller fra en konto krever at kunden gir spesifikk og detaljert informasjon til HelloSign og/eller andre tjenesteleverandører, og prosedyrer som er pålagt av andre tjenesteleverandører eller HelloSign for å overholde lover og bransjestandarder. Derfor kan gjennomføringen av en hvilken som helst forespørsel av nummeroverføring avhenge av faktorer utenfor HelloSigns kontroll, inkludert forsinkelser forårsaket av kunde og/eller andre tjenesteleverandører.
       c.   Overføringer som ikke er godkjente. HelloSign er lovpålagt å overholde enhver gyldig forespørsel om overføring. Telefonnumre kan bli overført fra en konto på grunn av handlinger eller utelatelser fra tredjepart, og det kan være vanskelig eller umulig for HelloSign å: (i) forhindre slike overføringer: (ii) innhente numre som er overført fra en konto; eller (iii) tilbakeføre slike numre til en konto. HelloSign har ikke noe ansvar på bakgrunn av slike overføringer.
       d.   Nøyaktig overføringsinformasjon. Kunden representerer og garanterer at all informasjon gitt i forbindelse med enhver forespørsel om å overføre numre til eller fra HelloFax-tjenestene (inkludert uten begrensning informasjon eller fremstillinger i noen fullmakt til teleleverandøren) av kunden, eller en part som handler på kundens vegne eller instruks, vil være sann, nøyaktig og oppdatert.
       e.   Kundens overholdelse av overføringslover. Overføring av numre er underlagt telekommunikasjonslover og andre lover og kan være underlagt tredjeparts vilkår og betingelser. Kunden og/eller enhver part som handler på vegne av kunden, skal ikke: (i) bryte gjeldende lov eller engasjere seg i noen form for uredelig eller villedende opptreden i overføringsrelaterte forespørsler eller aktiviteter; (ii) engasjere seg i eller forenkle overføring av et faksnummer uten godkjennelse, eller endre eller forsøke å endre noen parts telefontjenesteleverandør uten først å skaffe nødvendige samtykker og godkjennelser; eller (iii) bryte kontraktsforpliktelser eller andre forpliktelser overfor tjenesteleverandører eller andre tredjeparter.
       f.   Utgivelse av numre. I tilfelle avslutning av kontoen eller avbestilling, kan alle numre tilknyttet kontoen som ikke tidligere har blitt overført til en annen leverandør bli frigitt. Avbestilling av individuelle linjer kan føre til utgivelse av de tilknyttede numrene hvis ikke disse numrene tidligere har blitt sendt til en annen leverandør. Kunden er alene ansvarlig for å samarbeide med sin nye tredjepartsleverandør for å overføre alle numre ut før avslutning eller avbestilling av HelloFax eller andre HelloSign-tjenester, eller en hvilken som helst individuell linje.

HelloFax API

 1. 1.   HelloFax API lar kunder enkelt bli integrert, og enkelt integrere våre elektroniske faksløsninger i sine programvarer eller nettsted.
 2. 2.   Godkjenning. I den grad kunden velger å bruke HelloFax API for å aktivere integrerte funksjoner i kundeegenskaper, er kunden pålagt å gjennom e-postbekreftelse eller på annen måte godkjenne identiteten til hver bruker/sender, slik at HelloSign kan godkjenne. Kunden er alene ansvarlig for slik godkjenning og vil beskytte, forsvare og holde HelloSign skadesløs mot ethvert krav relatert til slik godkjenning.
 3. 3.   API-nøkler. For å kunne bruke HelloFax API-er, må kunden skaffe seg den unike API-påloggingsinformasjonen (en "API-nøkkel") via registreringsprosessen. Kunden er alene ansvarlig for all aktivitet knyttet til din API-nøkkel, uavhengig av om du har kunnskap om slik aktivitet. Kunden må ikke dele din API-nøkkel med noen tredjepart, skal holde API-nøkkelen trygg og skal bruke den som kundens eneste måte å få tilgang til HelloFax API-er på.
 4. 4.   Transaksjoner.
       a.   Begrensninger. Kunden kan foreta opptil 200 ventende faksforespørsler per dag. Kontakt salgsavdelingen hvis du ønsker å øke begrensningene for faksforespørsler.
       .   Bruksgrenser. HelloSign kan være pålagt å begrense eller suspendere din bruk av HelloFax API-er når slik suspensjon eller begrensning er nødvendig for å forhindre skade eller ansvar overfor andre kunder/enkeltpersoner, eller for å bevare sikkerheten, stabiliteten, tilgjengeligheten eller integriteten til HelloSign-tjenestene.
 5. 5.   Egenskaper. Bare de kundeegenskapene som er godkjent av HelloSign, kan få tilgang til og bruke tjenesten. HelloSign forbeholder seg retten til å avvise enhver kundeegenskap, uansett grunn, etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, for å sikre at du overholder denne avtalen og retningslinjene for akseptabel bruk. Videre vil du sørge for at kundeegenskapene inneholder vilkår for bruk som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
 6. 6.   API-begrensninger. Du samtykker i at du ikke (og ikke vil tillate at noen tredjepart) direkte eller indirekte vil: (a) opprette en API-klient som fungerer vesentlig på samme måte som HelloFax API-er; (b) gjøre bruk av HelloFax API-er til noe formål uavhengig av kundeegenskapene; (c) feilrepresentere kilden eller eierskapet til HelloFax API-er eller fjerne, skjule eller endre varsler om opphavsrett, varemerke eller annen copyright, forfalske eller slette eventuelle forfatterkrediteringer, juridiske merknader eller andre etiketter om opprinnelsen eller kilden til HelloFax API-er; eller (d) forstyrre eller ødelegge HelloFax API-er eller serverne eller nettverkene som leverer HelloFax API-er eller tjenesten.
 7. 7.   Kundeprogramvarer. Kunden kan bruke HelloFax API-er til å utvikle programvarer til bruk for kunden eller kundens kunder og deres respektive sluttbrukere (samlet "Kundeprogramvarer"). Kunden skal være alene ansvarlig for kundens programvarer og skal sørge for å ha: a) gitt sine kunder og sluttbrukere de gjeldende vilkårene (inkludert personvernvilkår) som tillater HelloSign å tilby tjenestene i henhold til disse, og b) riktig myndighet og/eller godkjenning til å dele brukerinformasjon med HelloSign.