HelloSigns tjenestevilkår

Publisert: 31. mai 2022

Gyldig fra: 1. juni 2022

Disse tjenestevilkårene for HelloSign («vilkårene» eller «avtalen») styrer tilgang til og bruk av HelloSigns nettsteder og tjenester (fellesbetegnelse «HelloSign-tjeneste»). Du kan bli betraktet som en besøkende på våre områder («besøkende på nettområde»), eller en person og/eller enhet som oppretter en konto eller kjøper/bruker HelloSign-tjenestene (fellesbetegnelse «kunde»). Vilkårene kan vise til kunder og besøkende på nettområde som «du» og «din» der det er egnet. Disse vilkårene utgjør en avtale mellom deg og en av enhetene som er oppgitt nedenfor (hver av dem kan bli betegnet som «HelloSign», «vi» eller «oss» i disse vilkårene). Vær oppmerksom på at vi kan komme til å endre disse vilkårene, som nærmere beskrevet i delen for endringer nedenfor, så du bør sørge for å sjekke denne siden fra tid til annen. Personvernerklæringen forklarer hvordan vi henter inn og bruker opplysningene dine, retningslinjene for akseptabel bruk oppsummerer hva du er ansvarlig for når du bruker tjenestene våre, og de tjenestespesifikke vilkårene inneholder vilkår som kan gjelde for bestemte tjenester. Når du bruker tjenestene våre, godtar du å være bundet av vilkårene i personvernerklæringen, retningslinjene for akseptabel bruk og de tjenestespesifikke vilkårene.

Hvis du godtar disse vilkårene og, hvis aktuelt, avtalen om databehandling for en organisasjons bruk av tjenestene, godtar du disse på vegne av den organisasjonen. Du må ha myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene, ellers kan du ikke registrere deg for tjenestene.

I tilknytning til disse vilkårene, viser HelloSign til:

 • Dropbox, Inc. hvis: du besøker nettstedet fra eller er en kunde basert i USA, USAs territorier og eiendommer, Canada eller Mexico.
 • Dropbox International Unlimited Company hvis: du besøker nettstedet fra eller er en kunde basert utenfor USA, USAs territorier og eiendommer, Canada eller Mexico.

1.    OVERSIKT OVER HELLOSIGN-TJENESTENE

HelloSign leverer et sett med produkter og tjenester som legger til rette for at kunder kan effektivisere komplekse transaksjoner gjennom innovative digitale løsninger, som elektronisk faks, elektroniske underskrifter og automatiske arbeidsflyter. HelloSign leverer også grensesnitt for programmering av programvare («API») som gjør det mulig for kunder å bygge inn integrerte løsninger for faks, underskrift eller automatiske arbeidsflyter i nettsteder, programmer eller andre egenskaper («kundeegenskaper»).

2.    TJENESTESPESIFIKKE VILKÅR.

Enkelte HelloSign-produkter har spesifikke vilkår ("Tjenestespesifikke vilkår") som for øyeblikket er tilgjengelige her. I tilfelle en konflikt mellom gjeldende servicespesifikke vilkår for et bestemt produkt og disse vilkårene, vil de tjenestespesifikke vilkårene overstyre.

3.    Kontoregistrering og bruk.

 1. 3.1   Kunden og kundens godkjente brukere (som definert nedenfor) kan måtte opprette en HelloSign-konto for å legge inn bestillinger eller for å få tilgang til eller bruke en HelloSign-tjeneste. HelloSign kan opprette en konto for brukere for å bruke HelloSign-tjenesten. Kontoinformasjon må være nøyaktig, aktuell og fullstendig, og vil bli styrt av HelloSigns personvernerklæring (for øyeblikket tilgjengelig på www.hellosign.com/privacy). Kunden samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert, slik at HelloSign kan sende varsler, erklæringer og annen informasjon via e-post eller gjennom tjenesten. Kunden må sørge for at passord og annen tilgangsinformasjon (for eksempel API-symboler) for HelloSign-tjenesten holdes strengt konfidensielt og ikke deles med noen som ikke er godkjent. Hvis en godkjent bruker slutter å jobbe for kunden, må kunden umiddelbart avslutte vedkommendes kontotilgang og eventuelle HelloSign-tjenester. Kunden er ansvarlig for alle handlinger som blir utført ved bruk av kontoer, passord eller tilgangsinformasjon tilhørende kunden eller kundens brukere. Kunden må varsle HelloSign øyeblikkelig ved ethvert sikkerhetsbrudd eller ved uautorisert bruk av kundens konto. Kontoer tildeles bestemte kunder og må ikke deles med andre. Du kan bare bruke dette nettstedet og tjenestene hvis du er 18 år eller eldre, kan godta disse vilkårene lovmessig, og ikke er en konkurrent av HelloSign (eller utvikler konkurrerende og/eller lignende produkter eller tjenester). Du kan også gi tillatelse til at godkjente brukere (som definert nedenfor) bruker og får tilgang til HelloSign-tjenestene på dine vegne.
 2. 3.2   En "godkjent bruker" er definert som en individuell person (f.eks. en ansatt, entreprenør eller en agent for en kunde) som er registrert og tillatt av en kunde å bruke HelloSign-tjenestene underlagt disse vilkårene og eventuelle begrensninger i en gjeldende abonnementsplan (som definert nedenfor). Kunden skal sørge for at sine godkjente brukere overholder disse vilkårene, og kunden er ansvarlig for alle handlinger foretatt av sine godkjente brukere.

4.    Bruk og tilgangsrettigheter

 1. 4.1   Begrenset lisens. Underlagt disse vilkårene, gir HelloSign kunden en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for å bruke og få tilgang til HelloSign-tjenestene til sine forretningsformål, slik det uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene. Din bruk og tilgang til tjenestene er underlagt eventuelle begrensninger angitt i et gjeldende ordreskjema, i en elektronisk plan eller i de spesifikke tjenestevilkårene (enten den er betalt eller gratis, samlet "Abonnementsplan"). 
 2. 4.2   Generelle begrensninger. Kunden må ikke (og må ikke tillate noen tredjepart å):
     i. leie, lease, kopiere, overføre, videreselge, underlisensiere, lease, tidsdele eller på annen måte gi tilgang til HelloSign-tjenesten til en tredjepart (unntatt godkjente brukere eller som tillatt under de spesifikke tjenestevilkårene);
     ii. innlemme HelloSign-tjenesten (eller deler av denne) med, eller bruke den med eller tilby den til, noe nettsted, noe produkt eller noen tjeneste, annet enn på nettsteder/programvarer som eies og drives av kunden og som spesifikt tillates her;
     iii. offentlig formidle informasjon om ytelsen til HelloSign-tjenesten (som anses som HelloSigns konfidensielle informasjon);
     iv. endre eller opprette et verk avledet av HelloSign-tjenesten eller deler av den;
     v. foreta omvendt konstruksjon av, demontere, dekompilere, oversette eller på annen måte søke å anskaffe eller utlede kildekoden, underliggende ideer, algoritmer, filformater eller ikke-offentlige API-er til noen HelloSign-tjeneste, bortsett fra i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov og da bare med forhåndsvarsel til HelloSign;
     vi. bryte eller omgå sikkerhetsmessige tiltak, bruksgrenser eller brukssporing (for eksempel hendelsessporing) av HelloSign-tjenesten, eller konfigurere HelloSign-tjenesten (eller en hvilken som helst tilhørende komponent) for å unngå å sende hendelser eller transaksjoner eller på annen måte unngå å pådra seg avgifter;
     vii. distribuere deler av HelloSign-tjenesten unntatt som tillatt her;
     viii. få tilgang til HelloSign-tjenesten med det formål å bygge et konkurrerende produkt eller en tjeneste eller kopiere funksjonene eller brukergrensesnittet;
     ix. bruke HelloSign-tjenesten til formål som produktevaluering, benchmarking eller annen komparativ analyse beregnet for publisering uten HelloSigns forutgående skriftlige samtykke; eller
     x. fjerne eller skjule eventuelle proprietære merknader eller andre merknader som finnes i HelloSign-tjenesten, inkludert i alle rapporter eller utskrifter hentet fra HelloSign-tjenesten.
 3.  xi.  bruke eller tillate at tjenestene brukes til ulovlige eller villedende formål, eller på noen måte som er i strid med disse vilkårene.
 4. xii.  lagre, overføre eller på annen måte behandle informasjon via tjenestene som faller inn under definisjonen av «Protected Health Information» under personvernreglene for HIPAA (45 CFR avsnitt 164.051), med mindre kunden og HelloSign inngår en HIPAA-avtale for forretningspartnere.
 5. 4.3   Betaversjoner og gratis tilgangsabonnementer. HelloSign kan tilby kundene en HelloSign-tjeneste gratis eller i en prøveperiode (et "abonnement med gratis tilgang") eller med "alfa", "beta" eller andre HelloSign-tjenester, -integrasjoner eller -funksjoner i tidlig fase ("betaversjoner"), som er valgfrie for kunden å bruke. Denne delen vil gjelde for alle abonnementer med gratis tilgang eller betaversjoner (selv om betaversjoner gis mot en avgift eller teller for kundens abonnementsplan) og erstatter enhver motstridende bestemmelse i disse vilkårene. HelloSign kan bruke innsats i god tro etter eget skjønn for å hjelpe kunden med gratis tilgangsabonnementer eller betaversjoner. Ikke desto mindre, og uten å begrense de andre ansvarsfraskrivelsene og begrensningene i disse vilkårene, SAMTYKKER KUNDEN I AT ETHVERT GRATIS TILGANGSABONNEMENT ELLER ENHVER BETAVERSJON GIS PÅ ET "SOM ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-GRUNNLAG UTEN NOEN GARANTI, NOEN STØTTE, NOE VEDLIKEHOLD, NOEN LAGRINGSPLASS, ELLER NOEN ERSTATNINGSFORPLIKTELSER AV NOE SLAG. MED HENSYN TIL BETA-UTGIVELSER, ERKJENNER OG SAMTYKKER KUNDEN VIDERE I AT BETAVERSJONER IKKE KAN HENDE IKKE ER FULLFØRTE ELLER FULLT UT FUNKSJONELLE, OG KAN INNEHOLDE PROGRAMFEIL, FEIL, UTELATELSER OG ANDRE PROBLEMER SOM HELLOSIGN IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR. ENHVER BRUK AV BETAVERSJONER SKJER DERMED PÅ KUNDENS EGEN RISIKO. HelloSign gir ingen løfter om at fremtidige versjoner av betaversjoner vil bli utgitt eller vil være tilgjengelige under samme kommersielle eller andre vilkår. HelloSign kan avslutte kundens rett til å bruke et ethvert gratis abonnement eller betaversjoner når som helst av hvilken som helst grunn eller uten grunn, etter HelloSigns eget skjønn, uten ansvar

5.    EIERSKAP OG TILBAKEMELDING

 1. 5.1   Kundedata. Som mellom partene beholder kunden all rettighet til, eiendel i og interesser i (inkludert immaterielle rettigheter) innholdet og dokumentene som kunden laster opp til HelloSign-tjenesten (unntatt all immateriell eiendom tilhørende HelloSign) ("kundedataene"). Kunden gir herved HelloSign en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri rett og lisens til å samle inn, bruke, kopiere, lagre, overføre, endre og lage avledede verk av kundedataene, i den grad det er nødvendig for å tilby HelloSign-tjenesten eller som ellers tillatt i disse vilkårene. Kunden gir uttrykkelig HelloSign godkjenning til å bruke og behandle kundedata (inkludert all konfidensiell informasjon som finnes der) som beskrevet i disse vilkårene og i HelloSigns personvernerklæring, som sørger for, men ikke er begrenset til, levering og deling av innhold og dokumenter som anvist av kundens bruk av HelloSign-tjenestene med tredjeparter (f.eks. enkeltpersoner / juridiske personer) som kunden inviterer til å se, godkjenne eller skrive under på slikt innhold og slike dokumenter. Disse lisensene og tillatelsene utvides til våre tilknyttede selskaper og betrodde tredjeparter vi samarbeider med.
 2. 5.2   Samlede/anonyme data. Kunden samtykker i at HelloSign har rett til å generere samlede eller anonyme data, og at samlede eller anonyme data eies av HelloSign, og at HelloSign kan bruke dem til et hvilket som helst forretningsformål under eller etter løpet av denne avtalen (inkludert uten begrensning for å utvikle og forbedre HelloSigns produkter og tjenester og for å lage og distribuere rapporter og annet materiale). For klarhetens skyld vil HelloSign bare avsløre samlede eller anonyme data eksternt i en avidentifisert (anonym) form, som ikke identifiserer kunde, godkjente brukere eller sluttbrukere, og som blir strippet for alle vedvarende eller personlige identifikatorer. Kunden er ikke ansvarlig for HelloSigns bruk av samlede eller anonyme data.
 3. 5.3   HelloSigns immaterielle rettigheter. Dette er en abonnementsavtale for tilgang til og bruk av HelloSign-tjenester. Kunden erkjenner at den bare oppnår en begrenset rett til å bruke HelloSign-tjenestene, og at uavhengig av bruk av ordene "kjøp", "salg" eller lignende begreper, overføres ingen eierrettigheter til kunden (eller dennes godkjente brukere eller sluttbrukere) under disse vilkårene. Kunden samtykker i at HelloSign (og dennes leverandører) beholder alle rettigheter til, eiendeler i og interesser i (inkludert alle immaterielle rettigheter) alle HelloSign-tjenestene, og all relatert eller underliggende dokumentasjon, teknologi, kode, kunnskap, logoer, maler, hva som helst levert som en del av støtte for andre tjenester, og eventuelle oppdateringer, endringer eller avledninger av noe av det foregående (som alle anses som HelloSigns konfidensiell informasjon) og at HelloSign reserverer lisenser som ikke er spesifikt gitt i disse vilkårene. Bortsett fra gjeldende mobilprogramvarer og API-er, tilbys HelloSign-tjenesten som et nettbasert og vertsbasert produkt. Følgelig godkjenner og godtar kunden at denne ikke har noen rett til å anskaffe seg en kopi av programvaren bak noen HelloSign-tjeneste, og at HelloSign etter eget valg fra tid til annen kan gjøre oppdateringer, feilrettinger, endringer eller forbedringer av HelloSign-tjenesten.
 4. 5.4   Tilbakemelding. Hvis kunden velger å komme med forslag, kommentarer, forbedringer, informasjon, ideer eller annen tilbakemelding eller relatert materiale til HelloSign (samlet, “tilbakemelding”), gir kunden herved HelloSign en verdensomspennende, evigvarende rett og lisens som ikke kan tilbakekalles, som kan underlisensieres og er royaltyfri, til å bruke, kopiere, avsløre, lisensiere, distribuere og utnytte alle tilbakemeldinger i ethvert format og på noen måte uten forpliktelser, betaling eller begrensninger basert på immaterielle rettigheter eller på annen måte. Ingenting i disse vilkårene begrenser HelloSigns rett til uavhengig å bruke, utvikle, evaluere eller markedsføre produkter, enten de inkluderer tilbakemelding eller på annen måte.

6.    Personvern og sikkerhet

 1. 6.1   HelloSigns personvernerklæring. Informasjonen du gir oss eller som vi samler inn, vil bli brukt som beskrevet i disse vilkårene og i HelloSigns personvernerklæring (for øyeblikket tilgjengelige på www.hellosign.com/privacy). Vennligst les HelloSigns personvernerklæring, da den inneholder viktige opplysninger om vår innsamling, bruk og oppbevaring av informasjon.
 2. 6.2   Sikkerhet. HelloSign beskytter informasjonen din mot uautorisert bruk eller avsløring ved å ta rimelige tekniske og organisatoriske tiltak utformet for å sikre våre systemer mot uautorisert tilgang, bruk eller endring.
 3. 6.3   Kundedatabegrensninger. Denne avtalen omfatter kundens instruksjoner til HelloSign for behandling av kundedata. HelloSign, HelloSign-ansatte og deres underleverandører skal kun behandle, få tilgang til, bruke, lagre og overføre kundedata etter kundens instrukser for å levere tjenestene og oppfylle forpliktelsene HelloSign har i henhold til avtalen. Kategoriene av personopplysninger som skal behandles av HelloSign og behandlingsaktivitetene som skal utføres i henhold til denne avtalen er angitt i avtalen om databehandling. HelloSign vil informere kunden om ethvert lovkrav som forhindrer HelloSign i å overholde kundens instruksjoner, med mindre det er forbudt etter gjeldende lov eller på grunnlag av allmenn interesse. Alle HelloSign-ansatte som har tilgang til kundedata er bundet av tilknyttede krav til konfidensialitet.
 4. 6.4   Dataoverføringer.
 5. 6.4.1 Dataoverføring. Kunden samtykker i at HelloSign og deres underleverandører kan overføre, få tilgang til, bruke og lagre kundedata på steder utenfor kundens eget land.
 6. 6.4.2 Avtale om databehandling. I den grad kundedata er underlagt EUs lover om databeskyttelse og behandles av HelloSign på kundens vegne, samtykker kunden og HelloSign i avtalen om databehandling. Avtalen om databehandling gjelder kun for tjenestene og gjelder ikke for betatjenester.
 7. "Avtale om databehandling" betyr avtalen med HelloSign relatert til etterlevelse av EUs lover om databeskyttelse, som du finner på følgende kobling: assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf eller annen kobling som HelloSign kan oppgi.
 8. 6.4.3 Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU. HelloSign er sertifisert av og overholder Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og EU, som fremsatt av USAs handelsdepartement med hensyn til innhenting, bruk og oppbevaring av personopplysninger som overføres fra EØS, Sveits og Storbritannia (i den grad det ikke lenger er en del av EØS) til USA i henhold til Privacy Shield. Hvis Privacy Shield-rammeverket gjøres ugyldig, vil HelloSign gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å etterleve alternative eller etterfølgende dataoverføringsmekanismer.

7.    Kundeforpliktelser

 1. 7.1  Kunden samtykker i å: (i) opprettholde en juridisk tilstrekkelig personvernerklæring for sine kundeegenskaper, og gi alle nødvendige opplysninger; (ii) innhente alle nødvendige rettigheter, utgivelser og samtykker for å tillate at kundedata eller annen informasjon (inkludert personlig informasjon) blir samlet inn, brukt og lagt frem på den måten som begrunnet i disse vilkårene og for å gi HelloSign rettighetene og lisensene som er angitt i disse vilkårene; (iii) bruke HelloSign-tjenesten i samsvar med HelloSigns gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk (for øyeblikket tilgjengelig på www.hellosign.com/acceptable-use-policy); og (iv) ikke iverksette tiltak som kan føre til at HelloSign, HelloSign-tjenester eller API-er underlegges tredjepartsvilkår (inkludert lisensvilkår for åpen kildekode).
 2. 7.2  Kunden representerer og garanterer at kundeegenskaper og innsamling, bruk og avsløring av kundedata ikke vil krenke tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, personvern og utgivelsesrettigheter. Kunden representerer og garanterer videre at samlingen og bruken av all personlig informasjon eller alle data levert til HelloSign er i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter for databeskyttelse. Hvis kunden mottar noen forespørsler om avstenging eller varsler om overtredelse knyttet til kundedata, må denne omgående: (i) slutte å bruke det relaterte elementet med HelloSign-tjenesten; og (ii) varsle HelloSign. Hvis kunden mottar noen forespørsler om avstenging eller varsler om overtredelse knyttet til kundedata, kan HelloSign svare i samsvar med retningslinjene, og vil varsle og rådføre seg kunden om neste trinn.
 3. 7.3 Ansvar ved elektronisk underskrift: Kunden erkjenner og godtar at: (i) mellom HelloSign og kunden, har kunden eksklusiv kontroll over og ansvar for innholdet i alle kundedata, inkludert alle dokumenter som er brukt med tjenestene; og, (ii) visse typer dokumenter, avtaler eller kontrakter kan utelukkes fra generelle lover om elektronisk underskrift (for eksempel testamenter, trusts, rettspålegg eller familierettslige forhold), eller kan ha spesifikke forskrifter som gjelder dem; og, (iii) kunden er alene ansvarlig for å sikre at dokumentene, avtalene eller kontraktene vedkommende bruker med tjenestene er passende for elektroniske underskrifter, og HelloSign er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noen slik bestemmelse eller bruk; og (iv) lover eller forskrifter om forbrukerbeskyttelse kan stille spesifikke krav for elektroniske transaksjoner som involverer forbrukere, kunden er eneansvarlig for å sikre at vedkommende overholder alle slike lover/forskrifter, og HelloSign har ingen forpliktelser til å foreta en slik bestemmelse eller hjelpe til med å oppfylle noen krav i dette. Hvis kunden bruker en API eller annen tjeneste som lar kunden utføre noen godkjenning av sluttbruker / deltaker / underskriver, er kunden alene ansvarlig for slik godkjenning.

8    Betalingsbetingelser

 1. 8.1   Abonnementsplan. Prisene, funksjonene og alternativene til HelloSign-tjenestene avhenger av abonnementsplanen som er valgt av kunden (inkludert eventuelle bruks- eller overskuddsavgifter). HelloSign garanterer ikke at din spesielle abonnementsplan blir tilbudt på ubestemt tid. Vi forbeholder oss retten til å endre priser, funksjoner eller alternativer som er inkludert i en bestemt abonnementsplan uten varsel, forutsatt at slike endringer ikke får virkning før din neste gjeldende abonnementsperiode.
 2. 8.2   Gjentakende kostnader og oppgraderinger. Ved å registrere seg for en abonnementsplan, godkjenner kunden at HelloSign kan belaste kundens betalingsmetode på en gjentakende basis (f.eks. månedlig, kvartalsvis eller årlig avhengig av kundens abonnementsplan), uten faktura. Kunden godkjenner uttrykkelig at HelloSign kan belaste vedkommendes betalingsmetode (for eksempel et kredittkort) for de aktuelle abonnementskostnadene, eventuelle bruks- eller overskuddskostnader og alle relevante merverdiavgifter og avgifter. Slik godkjenning er gjeldende til slutten av abonnementsperioden og eventuell relevant fornyelsesperiode, eller til kunden kansellerer alle abonnementene.
 3. Hvis kunden overskrider abonnementsplanens bruksgrenser, blir kunden automatisk oppgradert til abonnementsplanen på nivået over, og kunden erkjenner og godtar uttrykkelig at vedkommende vil betale for den oppgraderte abonnementsplanen. Ingen oppgraderingsavgifter og -kostnader kan refunderes, selv om kunden ikke benyttet seg av full brukstildeling av den aktuelle abonnementsplanen.
 4. 8.3   Skatter. HelloSigns avgifter er eksklusive alle skatter, og kunden må betale alle aktuelle skatter eller avgifter for salg, bruk, merverdi, varer og tjenester eller lignende avgifter eller forskuddstrekk, enten innenlandske eller utenlandske, andre enn skatter basert på inntekten til HelloSign. Kunden vil ikke trekke fra gjeldende skatter fra betalingene til HelloSign, med mindre det kreves av loven. Hvis slikt fradrag er lovpålagt, vil kunden øke beløpet som skal betales etter behov, slik at HelloSign, etter å ha foretatt alle nødvendige fradrag og tilbakeholdelser, mottar og beholder (fritt for slike forpliktelser) et beløp som tilsvarer det beløpet denne ville ha mottatt hadde ingen slike fradrag eller tilbakeholdelse blitt foretatt.
 5. 8.4   Automatiske fornyelser og prøveperioder. HVIS DIN KONTO ER KONFIGURERT TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG DU ALLEREDE HAR OPPGITT EN BETALINGSMETODE TIL HELLOSIGN FOR TJENESTENE, KAN HELLOSIGN BELASTE KONTOEN AUTOMATISK PÅ SLUTTEN AV PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN, MED MINDRE DU VARSLER HELLOSIGN OM AT DU ØNSKER Å AVBRYTE ABONNEMENTET DITT.
 6. 8.5   Kjøpsordrer. Kunden samtykker i at vedkommende betaler alle skyldige beløp, inkludert gjentakende avgifter, uten å kreve kjøpsordrer eller referanse(r) til ordrenumrene for kjøp. Hvis en kjøpsordre er påkrevd, vil kunden omgående varsle HelloSign minst tretti (30) dager før et slikt krav, og partene vil samarbeide i god tro om å implementere en faktureringsprosess som inkluderer referanser til slike ordrenumre for kjøp. Kunden samtykker i at eventuelle kjøpsordrer kun er for administrative formål, og at eventuelle ikke-administrative vilkår (inkludert, men ikke begrenset til juridiske vilkår, sikkerhetsmessige vilkår, personvern- eller finansieringsvilkår) som er inkludert i innkjøpsordren(e), ikke gjelder for kjøpet eller for bruk av HelloSign-tjenester.
 7. 8.6   Ingen refusjoner. Abonnements- og bruks- eller overskuddsavgifter (og eventuelle andre avgifter tilknyttet tjenestene, inkludert høyere abonnementsavgift for oppgraderinger) refunderes ikke og kan ikke krediteres, med mindre det er lovpålagt. HelloSign-abonnementer kan kanselleres, og slike kanselleringer trer i kraft ved slutten av den nåværende abonnementsperioden (hvis du for eksempel har et betalt månedlig abonnement, vil kanselleringen tre i kraft den påfølgende måneden, men hvis du har et betalt årlig abonnement trer kanselleringen i kraft året etter). Når kanselleringen har trådt i kraft, blir du nedgradert til en gratis plan og mister abonnementsfunksjonene og -funksjonaliteten. Hvis du ikke betaler for abonnementet ditt i tide, forbeholder vi oss retten til å suspendere deg eller fjerne abonnementsfunksjoner.
 1. 8.7   Forsinkelsesavgifter og samlingskostnader. Forsinket betaling kan være pålagt en tjenestekostnad som tilsvarer det minste på 1,5 % per måned av det forfalte beløpet, eller det maksimale beløpet som er tillatt i loven. Du samtykker i å refundere HelloSign for alle kostnader eller utgifter som HelloSign påfører deg for å samle inn beløp som forblir ubetalte etter forfallsdato. Beløp som skyldes HelloSign kan ikke holdes tilbake eller motregnes av deg mot forfalte beløp av noen som helst grunn.

9    Vilkår og oppsigelse

 1. 9.1  Vilkår.   Disse vilkårene er gyldige inntil alle abonnementsperioder for HelloSign-tjenestene er utløpt eller avsluttet slik det uttrykkelig er tillatt her.
 2. 9.2   Abonnementsperiode og fornyelse. Kunden samtykker i å betale gjeldende avgifter for hele abonnementsperioden. Kunden kan ikke kansellere eller avslutte en abonnementsperiode, med mindre det uttrykkelig er tillatt i kapittel 9.4 (oppsigelse for årsak). Hvis det ikke er spesifisert noen abonnementsstartdato på det gjeldende ordreskjemaet, starter abonnementet når kunden først får tilgang til den gjeldende HelloSign-tjenesten. Hver abonnementsperiode fornyes automatisk for ytterligere påfølgende perioder som tilsvarer det første abonnementet (f.eks. hvis kunden har en årlig plan, vil fornyelsen av abonnementet være for ytterligere 12 måneder, hvis kunden har en månedlig plan, vil abonnementet fornyes for ytterligere én måned) med mindre: (i) annet er angitt på det gjeldende ordreskjemaet; eller (ii) en av partene gir skriftlig beskjed om ikke-fornyelse minst tretti (30) dager før utløpet av den nåværende abonnementsperioden. Pris for eventuell fornyelse av abonnementsperioden, nytt ordreskjema eller endring av ordreskjemaet vil være ifølge HelloSigns gjeldende priser.
 3. 9.3   Opphevelse av tjenesten. HelloSign kan oppheve kundens tilgang til HelloSign-tjenestene hvis: (i) Kundens konto har forfalt; eller (ii) Kunden har overskredet tjenestetildelingene/tjenestegrensene. HelloSign kan også oppheve kundens tilgang til HelloSign-tjenestene eller fjerne kundedata hvis det avgjøres at: (a) kunden har brutt en del av disse vilkårene, eller (b) opphevelse er nødvendig for å forhindre skade eller ansvar overfor andre kunder eller tredjeparter, eller for å bevare sikkerheten, stabiliteten, tilgjengeligheten eller integriteten til HelloSign-tjenesten. HelloSign er ikke ansvarlig for å iverksette tiltak som tillatt ovenfor. For å unngå tvil, vil kunden være ansvarlig for betaling av avgifter i løpet av enhver opphevelsesperiode i henhold til dette avsnitt 9.3. Med mindre disse vilkårene er avsluttet, vil HelloSign imidlertid samarbeide med kunden for å øyeblikkelig gjenopprette tilgangen til HelloSign-tjenesten når vi bekrefter at kunden har avsluttet forholdet som krever opphevelse.
 4. 9.4   Oppsigelse av årsak. Hver av partene kan si opp disse vilkårene, inkludert relatert ordreskjema, hvis den andre parten: (i) unnlater å behandle noe vesentlig brudd på disse vilkårene (inkludert manglende betaling av ubestridte avgifter) innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel med opplysninger om brudd; (ii) slutter å drive uten en etterfølger; eller (iii) hvis tillatt etter gjeldende lov, søker beskyttelse under ordninger for konkurs, mottak, trust, kreditorers ordning, sammensetning eller lignende prosedyre, eller hvis noen av disse prosedyrene er anlagt mot den parten (og ikke avvist innen seksti (60) ) dager etterpå).
 5. 9.5   Virkning av oppsigelse. Ved utløp eller oppsigelse av disse vilkårene eller et ordreskjema: (i) kundens lisensrettigheter avsluttes og vedkommende må omgående: (a) stoppe bruken av gjeldende HelloSign-tjeneste; (b) slette (eller på HelloSigns forespørsel returnere) alle kopier av eventuell HelloSign-kode, dokumentasjon, passord eller tilgangskoder, og all annen konfidensiell informasjon om HelloSign i kundens besittelse, varetekt eller kontroll; og (ii) kundens rett til tilgang til alle kundedata i den aktuelle HelloSign-tjenesten vil opphøre, og HelloSign kan slette kundedataene når som helst etter 30 dager fra datoen for opphør. Hvis HelloSign sier opp disse vilkårene for årsak som angitt i kapittel 9.4 (Oppsigelse for årsak), forfaller eventuelle betalinger for den gjenværende delen av abonnementsperioden og må betales umiddelbart av kunden. Med unntak av hvor disse vilkårene spesifiserer et eksklusivt middel, er alle virkemidler under disse vilkårene, inkludert oppsigelse eller opphevelse, kumulative og ikke eksklusive andre rettigheter eller rettsmidler som kan være tilgjengelige for en part.
 6. 9.6   Overlevelse. Følgende deler overlever ethvert utløp eller enhver oppsigelse av disse vilkårene: 3 (registrering og bruk av konto); 4.2 (generelle begrensninger); 4.3 (betaversjoner og gratis tilgangsabonnement); 5 (eierskap og tilbakemelding); 8 (betalingsbetingelser); 9 (vilkår og oppsigelse); 11 (garantier og ansvarsfraskrivelse); 12 (erstatningsforpliktelser); 13 (ansvarsbegrensninger); 14 (tredjepartsprodukter og integrasjoner); og 15 (generelt).

10     Konfidensiell informasjon

 • 10.1  Konfidensiell informasjon "Konfidensiell informasjon" betyr (a) for HelloSign, HelloSign-tjenestene og dokumentasjonen; (b) for kunde, kundedata; (c) all annen informasjon fra en part som blir avslørt skriftlig eller muntlig og er utpekt som konfidensiell eller proprietær på tidspunktet for offentliggjøring (og, i tilfelle muntlige avsløringer, oppsummert skriftlig innen tretti (30) dager etter den innledende avsløringen og levert til mottakeren), eller at mottakeren på grunn av informasjonens art klart forstår det som konfidensiell informasjon fra den avslørende parten; og (d) de spesifikke vilkårene og betingelsene i disse vilkårene, og eventuell endring og vedlegg av disse, mellom partene.
 • 10.2 Taushetsplikt. Hver part (som mottakende part) må: (i) holde hemmelig og ikke røpe den annen parts konfidensielle informasjon til tredjepart, med mindre det er tillatt i disse vilkårene; og (ii) bare bruke den andre partens konfidensielle informasjon for å oppfylle sine forpliktelser og utøve sine rettigheter i henhold til disse vilkårene. Hver part kan dele den andre partens konfidensielle informasjon med sine, og selskaper tilknyttet, ansatte, agenter eller entreprenører som har et legitimt behov for å vite (som for HelloSign inkluderer å tilby tjenestene og dele med underleverandørene som er referert til her) forutsatt at parten forblir ansvarlig for mottakerens overholdelse av vilkårene i denne del 10 og at disse mottakerne er bundet til taushetsplikt ikke mindre beskyttende enn disse vilkårene.
 • 10.3 Utelukkelser. Disse taushetspliktene gjelder ikke for (og konfidensiell informasjon inkluderer ikke) informasjon som: (i) er eller blir offentlig kunnskap gjennom ingen mottakers feil; (ii) ble kjent av den mottakende parten før vedkommende mottok den konfidensielle informasjonen; (iii) er rettmessig innhentet av den mottakende part fra en tredjepart uten brudd på taushetsplikt; eller (iv) er uavhengig utviklet av den mottakende parten uten å bruke den avslørende partens konfidensielle informasjon. En part kan også utlevere den annen parts konfidensielle informasjon i den grad det kreves i lov eller rettskjennelse, forutsatt at vedkommende gir forhåndsvarsel (hvis loven tillater det) og samarbeider i enhver anstrengelse fra den andre parten for å få konfidensiell behandling av informasjonen.
 • 10.4 Rettsmidler. Partene erkjenner at utlevering av konfidensiell informasjon kan forårsake vesentlig skade der skadeerstatning alene kan være et utilstrekkelig middel, og så videre ved brudd på denne del 10, har hver part rett til å søke passende rettferdig hjelp i tillegg til andre rettsmidler vedkommende måtte ha ved lov.

11   Garantier og ansvarsfraskrivelse.

ALLE HELLOSIGN-TJENESTER, DOKUMENTASJON OG NETTSTEDER SOM LEVERES “SOM ER” OG PÅ ET “SOM TILGJENGELIG”-GRUNNLAG. VERKEN HELLOSIGN ELLER HELLOSIGNS LEVERANDØRER GIR GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, STATUTORISK ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EIERSKAP, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. HELLOSIGN GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI FOR AT HELLOSIGN-TJENESTEN TILFREDSSTILLER KUNDENS KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT KUNDEDATA ER NØYAKTIGE, FULLFØRTE ELLER BEVART UTEN TAP ELLER AT HELLOSIGN-TJENESTEN VIL VÆRE BETIMELIG, UFORSTYRRET OG FEILFRI. HELLOSIGN GARANTERER IKKE AT SIKKERHETSFORANSTALTNINGER VIL VÆRE FEILFRIE, OG SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR UAUTORISERT TILGANG UTENFOR RIMELIG KONTROLL. HELLOSIGN VIL IKKE PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KUNDEGENSKAPER, KUNDEDATA, TREDJEPARTSPRODUKTER, TREDJEPARTENS INNHOLD, ELLER TJENESTER SOM IKKE LEVERES AV HELLOSIGN (INKLUDERT EVENTUELLE FORSINKELSER, AVBRUDD, OVERFØRINGSFEIL, SIKKERHETSFEIL OG ANDRE PROBLEMER FORÅRSAKET AV DISSE ELEMENTENE), FOR INNSAMLING ELLER BRUKEN OG AVSLØRINGEN AV KUNDEDATA GODKJENT AV DISSE VILKÅRENE. ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE DEL 11 GJELDER I MAKSIMALT GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV. KUNDEN OG NETTSTEDBESØKENDE KAN HA ANDRE LOVFESTEDE RETTIGHETER, VED EVENTUELLE LOVFESTEDE GARANTIER UNDER GJELDENDE LOV, HVIS NOEN, BEGRENSES IMIDLERTID DISSE TIL DEN KORTESTE PERIODEN OG MAKSIMALE GRAD TILLATT VED LOV.

12   ERSTATNINGSPLIKTER

 1. 12.1   Kunden samtykker i å forsvare, kompensere og holde HelloSign, våre tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, leverandører, konsulenter og agenter skadesløse for alle krav fra tredjepart, ansvar, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til advokatkostnader) som stammer fra eller er relatert til, som relevant: (a) kundens tilgang til og bruk av nettstedet; (b) brudd på disse vilkårene av kunde eller autoriserte brukere, når det gjelder; (c) krenkelse av immateriell eiendom eller annen rettighet til en person eller entitet av kunden; (d) arten og innholdet i alle kundedata behandlet av HelloSign; (e) kundens godkjenning av sluttbruker(e), deltaker(e) eller undertegner(e), eller (f) produkter eller tjenester kjøpt eller anskaffet av kunden.
 2. 12.2   HelloSign beholder eksklusiv rett til å gjøre opp, inngå kompromisser og betale, uten kundens forhåndsgodkjenning, alle krav eller årsaker til handling som fremmes mot oss. HelloSign forbeholder seg retten til, på kundens bekostning, å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av saker der kunden er pålagt å kompensere HelloSign, og kunden samtykker i å samarbeide med vårt forsvar av disse påstandene. Kunden samtykker i å ikke avgjøre noen saker der vi er navngitt som tiltalte og/eller der kunden har erstatningsplikter, uten vårt forutgående skriftlige samtykke. HelloSign vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle kunden om slike krav, handlinger eller prosedyrer når HelloSign blir klar over disse.

13    ANSVARSBEGRENSNINGER

 1. 13.1   Ansvarsfraskrivelse for følgeskader. I MAKSIMAL GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV, ER HELLOSIGN ELLER HELLOSIGNS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE BRUKSTAP, TAPTE ELLER UNØYAKTIGE DATA, FORSTYRRELSE AV VIRKSOMHET, TAP AV FORTJENESTE, FORSINKELSESKOSTNADER, SKADE PÅ OMDØMME, ELLER NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER, DEKNINGS-, AVHENGIGHETS- ELLER KONSEKVENSSKADER AV NOE SLAG, SELV OM MULIGHETEN FOR DISSE SKADENE ER INFORMERT OM PÅ FORHÅND.
 2. 13.2   Tak for skadeerstatninger. HELLOSIGNS OG HELLOSIGNS LEVERANDØRERS TOTALE ANSVAR SKAL IKKE OVERSTIGE DET FAKTISKE BELØPET BETALT AV KUNDEN TIL HELLOSIGN FOR DEN GJELDENDE HELLOSIGN-TJENESTEN ELLER RELATERTE TJENESTER GJENNOM DE TOLV (12) MÅNEDENE I FORKANT AV KRAVET. VED ABONNEMENTER MED GRATIS TILGANG ELLER BETAVERSJONER SKAL IKKE HELLOSIGNS TOTALE ANSVAR OVERSTIGE FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR ($ 50 US).
 3. 13.3   Unntak. TIL TROSS FOR DET FOREGÅENDE, EKSKLUDERER INGEN AV BEGRENSINGENE I DENNE DEL 13 NOEN AV PARTENES ANSVAR FOR SVINDEL ELLER FOR DØDSFALL ELLER PERSONLIG SKADE, I DEN GRAD DET ER FORÅRSAKET AV EN PARTS FORSØMMELSE. I TILLEGG KAN NOEN AV LOVENE I ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE TILLATE NOEN AV BEGRENSNINGENE FOR ANSVAR I DENNE DEL 13. HVIS NOEN AV DISSE LOVENE BLIR FUNNET Å GJELDE FOR DISSE VILKÅRENE, VIL DENNE DEL 13 GJELDE I MAKSIMAL GRAD TILLATT VED LOV.
 4. 13.4   Svikt i grunnleggende hensikt. HVER PART ANERKJENNER OG ER ENIGE OM AT DENNE DEL 13 ER GRUNNLEGGENDE FOR HANDELEN OG EN RIMELIG TILDELING AV RISIKO MELLOM PARTENE OG VIL OVERLEVE OG GJELDE FOR EVENTUELLE KRAV SOM KOMMER UT AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE VILKÅRENE, EVENTUELL HELLOSIGN-TJENESTE, UAVHENGIG AV TEORIEN OM ANSVAR (KONTRAKTSANSVAR, ERSTATNINGSANSVAR, DIREKTE ANSVAR ELLER ANNET), SELV OM EVENTUELT BEGRENSET MIDDEL I VILKÅRENE ER FUNNET Å HA MISLYKTES I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

14    Innhold og produkter fra tredjepart.

HelloSign kan tilby eller tredjepart kan tilby koblinger til andre tredjeparts nettsteder, tjenester eller ressurser som er utenfor vår kontroll. HelloSign er ikke ansvarlig for disse tredjepartsproduktene eller innholdet. HelloSign gir ingen garantier for kvaliteten, egnetheten, funksjonaliteten eller lovligheten til tredjepartsprodukter eller tredjepartsinnhold som koblinger kan gis til, og du gir herved avkall på ethvert krav du måtte ha mot oss med hensyn til slikt. Kunden samtykker i at HelloSign ikke er ansvarlig for tap eller skade av noe slag som er forårsaket som et resultat av slike avtaler eller som et resultat av tilstedeværelsen av slike tredjepartsprodukter eller tredjepartsinnhold.

15 Generelt.

 1. 15.1   Tildeling. Disse vilkårene binder og tilfaller til fordel for hver parts tillatte etterfølgere og tildelte. Ingen av partene kan tildele disse vilkårene uten forutgående skriftlig samtykke fra den andre parten, bortsett fra at HelloSign kan tildele disse betingelsene uten samtykke til et tilknyttet selskap eller i forbindelse med en fusjon, omorganisering, anskaffelse eller annen overføring av alle eller i det vesentlige alle dennes eiendeler eller stemmepapirer. Ethvert forsøk på å overføre eller tildele disse vilkårene, bortsett fra uttrykkelig godkjent i henhold til denne del 15.1, blir ugyldig.
 2. 15.2   Varsler. Ethvert varsel eller enhver kommunikasjon under disse vilkårene må være skriftlig. Kunden må sende alle varsler under disse vilkårene (inkludert varsler om brudd) til HelloSign, på engelsk, til følgende adresse, contractnotices@dropbox.com, og inkludere "Ved juridisk avdeling" i emnelinjen. HelloSign kan sende varsler til e-postadressene på kundens konto eller, etter HelloSigns valg, til kundens sist kjente postadresse. HelloSign kan også gi driftsvarsler om HelloSign-tjenesten eller andre forretningsrelaterte varsler gjennom iøynefallende offentliggjøring av kunngjøringen på HelloSigns nettsted eller via HelloSign-tjenesten. Hver part samtykker i å motta elektroniske varsler. HelloSign er ikke ansvarlig for noen automatisk filtrering kunden eller nettverksleverandøren deres kan bruke på e-post.
 3. 15.3   Publisitet. Med mindre annet er spesifisert i et gjeldende ordreskjema, kan HelloSign bruke kundens navn, logo og merker for å identifisere kunden som HelloSign-kunde på HelloSigns nettsted og annet markedsføringsmateriell.
 4. 15.4   Underleverandører. HelloSign kan bruke underleverandører og tillate dem å utøve rettighetene som er gitt til HelloSign for å tilby HelloSign-tjenesten og relaterte tjenester. Disse underleverandørene kan for eksempel inkludere HelloSigns vertsbaserte tjeneste- og e-postleverandører. Underlagt alle vilkår og betingelser i disse vilkårene, vil imidlertid HelloSign fortsatt være ansvarlig for: (i) underleverandørers overholdelse av betingelsene i disse vilkårene; og (ii) den samlede ytelsen til HelloSign-tjenestene hvis og etter behov i henhold til disse vilkårene.
 5. 15.5   Stevninger. Ingenting i disse vilkårene forhindrer HelloSign i å avsløre kundedata i den grad det kreves i henhold til lov, stevning eller rettskjennelser, men HelloSign vil bruke innsats i god tro for å varsle kunden der det er tillatt å gjøre det.
 6. 15.6   Uavhengige entreprenører. Partene til disse vilkårene er uavhengige entreprenører, og disse vilkårene oppretter ikke et partnerskap, fellesforetak, en ansettelse, franchise eller et byråforhold. Ingen av partene har makt til å binde den andre eller pådra seg forpliktelser på den annen parts vegne uten den annen parts forutgående skriftlige samtykke. Ikke-parter drar ikke nytte av og kan ikke håndheve disse vilkårene. Det er ingen tredjepartsbegunstigende til vilkårene. Kunden må ikke representere for noen at vedkommende er en agent for HelloSign eller på annen måte er godkjent til å binde eller forplikte HelloSign på noen måte uten HelloSigns skriftlige forhåndsgodkjenning.
 7. 15.7   Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlig for forsinkelse eller unnlatelse av å utføre sin forpliktelse i henhold til disse vilkårene (unntatt betalingsforpliktelser) hvis forsinkelsen eller feilen skyldes årsaker utenfor partens rimelige kontroll, for eksempel streik, blokade, krig, terrorhandling, opprør, naturkatastrofe, svikt i eller reduksjon av strøm eller telekommunikasjon eller datanettverk eller tjenester, eller myndighetshandlinger.
 8. 15.8   Eksportkontroll. Kunden erkjenner at HelloSign-tjenestene, dokumentasjon, nettsted og alle relaterte produkter, informasjon, teknologi og programvare er underlagt amerikanske forskrifter og lover for eksportkontroll (inkludert, men ikke begrenset til, den amerikanske eksportadministrasjonsloven, sanksjonsbestemmelser fra US Department of Treasury Office of Foreign Assets Control ["OFAC"]), og av andre jurisdiksjoner. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige eksport- eller importtillatelser for bruk av HelloSign-tjenestene. Kunden representerer og garanterer at vedkommende, dennes tilknyttede selskaper og godkjente brukere ikke er på noen amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter eller ligger i (eller er statsborger i) et land underlagt en handelsblokade av den amerikanske regjeringen eller som er utpekt av USAs regjering som et "terrorstøttende" land. Kunden må ikke få tilgang til eller bruke HelloSign-tjenesten i strid med amerikansk eksportblokade, forbud eller begrensning.
 9. 15.9   PÅKREVD VOLDGIFT; RETTIGHETSFRASKRIVELSE FRA GRUPPESØKSMÅL. HVIS DU ER BOSATT I USA, SAMTYKKER DU OGSÅ TIL FØLGENDE PÅKREVDE VOLDGIFTSKLAUSULER:
 10.      Vi er begge enige om voldgift. Du og HelloSign er enige om å avslutte alle krav vedrørende disse vilkårene eller tjenestene via endelig og bindende voldgift avgjort av én enkelt voldgiftsdommer, med unntak av det som fremgår under Unntak for avtale om voldgift nedenfor. Dette omfatter tvister som springer ut av eller gjelder tolkningen eller anvendelsen av avsnittet «Bestemmelser om tvungen voldgift», herunder rettskraft, gjenkallelighet eller gyldighet.
 11.      Avvis avtale om voldgift. Du kan avvise denne avtalen om voldgift innen 30 dager etter første registrering av kontoen din, ved å kontakte oss på arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.      Voldgiftsprosedyrer og avgifter. American Arbitration Association (AAA) administrerer voldgiftssaken under sine regler for kommersiell voldgift og supplerende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister. Voldgiftssaken vil finne sted i den amerikanske delstaten du bor eller jobber i, San Francisco (CA) eller et annet sted vi blir enige om. AAA-reglene regulerer betaling av alle voldgiftsavgifter.
 13.      Unntak for avtale om voldgift. Både du og Hellosign kan framsette krav, hvis de kvalifiserer, for domstolen for mindre krav i San Francisco (CA) eller i en annen amerikansk delstat der du bor eller jobber. Begge partene kan anlegge rettssak utelukkende for å oppnå forføyning mot uautorisert bruk eller misbruk av tjenestene eller krenkelse av immaterielle rettigheter (for eksempel varemerke- eller patentrettigheter, forretningshemmeligheter, copyright) uten først å benytte seg av voldgiftsordningen eller den uformelle tvisteløsingsprosedyren som er beskrevet ovenfor. Dersom avtalen om megling ikke gjelder for deg eller ditt krav, samtykker du til den eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler i San Francisco County i California for å avslutte kravet.
 14.      INGEN GRUPPESØKSMÅL. Du kan kun løse tvister med oss på individuelt grunnlag, og du kan ikke fremsette et krav som en saksøker eller et medlem av et gruppesøksmål. Kollektive voldgiftssaker, gruppesøksmål, private søksmål av særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssaker er ikke tillatt. Hvis dette spesifikke leddet ikke kan gjøres gjeldende, anses hele avsnittet «Bestemmelser om tvungen voldgift» som ugyldig.
 15. 15.10   Endringer; rettighetsfraskrivelser. Enhver modifisering eller endring av disse vilkårene må gjøres skriftlig og utføres av en godkjent representant for hver part. Hvis HelloSign imidlertid endrer disse vilkårene eller eventuelle relevante tjenestespesifikke vilkår i løpet av kundens abonnementsperiode, vil den endrede versjonen tre i kraft ved kundens neste fornyelse av abonnementsperioden. I tillegg: (a) Hvis HelloSign lanserer nye produkter eller valgfrie funksjoner som krever valgfri godkjenning av nye vilkår, vil disse vilkårene gjelde ved kundens godkjenning eller bruk; (b) endringer av vilkår vil tre i kraft umiddelbart for abonnementer med gratis tilgang; og (c) i løpet av en abonnementsperiode kan HelloSign fra tid til annen oppdatere HelloSigns sikkerhetsside, personvernerklæring, retningslinjer for akseptabel bruk og tjenestespesifikke vilkår, for å gjenspeile prosessforbedringer eller endre praksis, og disse endringene trer i kraft tretti (30) dager fra datoen for oppføringen, så lenge de ikke reduserer kundens rettigheter vesentlig eller skaper vesentlige ytterligere kundeforpliktelser i løpet av en abonnementsperiode. HelloSigns dokumentasjon er elektronisk tilgjengelig og blir kontinuerlig utviklet og forbedret, og som et resultat kan HelloSign oppdatere dokumentasjonen i løpet av en abonnementsperiode, for å gjenspeile beste praksis med den aktuelle HelloSign-tjenesten, forutsatt at disse endringene ikke reduserer kundens rettigheter vesentlig eller skaper betydelige kundeforpliktelser. I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og ethvert ordreskjema, vil disse vilkårene ha forrang dersom ikke annet er uttrykkelig gitt. Ingen rettighetsfraskrivelse vil være underforstått fra oppførsel eller manglende håndhevelse eller utøvelse av rettigheter i henhold til disse vilkårene. Rettighetsfraskrivelser må skje skriftlig og utøves av en godkjent representant for den fraskrivende part. Rettighetsfraskrivelsen enten fra deg eller HelloSign fra brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene fraskriver ikke noe annet brudd. Mangelen fra noen av partene i disse vilkårene til å insistere på streng utøvelse av en pakt eller forpliktelse i samsvar med disse vilkårene, vil ikke være en rettighetsfraskrivelse av denne parts rett til å kreve streng etterlevelse i fremtiden, og den vil heller ikke tolkes som en novasjon av disse vilkårene.
 16. 15.11   Tilsidesettelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner at noen bruk av disse vilkårene ikke rettskraftige eller er ugyldige, vil denne bestemmelsen begrenses til det minst nødvendige omfang, slik at disse vilkårene ellers kan forbli i kraft.
 17. 15.12   Ingen tredjeparts rettigheter. Ingenting i disse vilkårene gir tredjepart retten til å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene. Kunden erkjenner at bruk av hvert ordreskjema bare tillates for den juridiske enheten eller enhetene som er identifisert i ordreskjemaet(ene) som kunden, og ikke noen tilknyttede kunder.
 18. 15.13   Hele avtalen. Disse vilkårene representerer partenes fullstendige og eksklusive forståelse knyttet til emnet i disse vilkårene. De erstatter all tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige kommunikasjon, alle forslag og fremstillinger med hensyn til HelloSign-tjenesten eller annet emne som dekkes av disse vilkårene. Vilkårene i FNs konvensjon om avtaler om salg av varer gjelder ikke disse vilkårene. Eventuelle vilkår gitt av kunden (inkludert som en del av en kjøpsordre eller annen forretningsform som brukes av kunden) er kun for administrative formål, og har ingen juridisk virkning.
 19. 15.14   Styrende lov og verneting. Disse vilkårene vil bli tolket, tolket og håndhevet i alle henseender i samsvar med de lokale lovene i staten California i USA, uten henvisning til dens valg av lovregler for det motsatte. Partene er enige om å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til og vernetinget i den føderale eller statlige domstolen for kompetent jurisdiksjon lokalisert i San Francisco i California, USA.
 20. 15.15   Språk og oversettelser. HelloSign kan tilby oversettelser av disse vilkårene eller andre vilkår eller retningslinjer. Oversettelser gis til informasjonsformål, og hvis det er en inkonsistens eller konflikt mellom en oversettelse og den engelske versjonen, vil den engelske versjonen gjelde.