How to build the ultimate employee onboarding checklist

Talentmangel og høy medarbeiderutskiftning er to av de største utfordringene organisasjoner står overfor.


For å beholde nyansatte er det viktig å engasjere de ansatte fra starten, og selskapene som klarer å ansette effektivt akkurat nå, endrer prosessene sine for å gjøre det.


I denne veilederen får du en sjekkliste for en mer vellykket velkomstprosess for nyansatte.


Du lærer hvordan du:

  • Administrerer forhåndsinnføring effektivt
  • Skaper en god bedriftskultur
  • Administrerer og implementerer tilbakemeldinger
  • Eliminer vanlig innføringshodepine
Last ned
Ikon for høyrepil
Illustrativt ikon av elementer på en gjøremålslisteIllustrativt ikon av elementer på en gjøremålsliste

I denne 

e-bok

More about this 

e-bok

Vanlige spørsmål

How can I onboard new hires effectively?
Vinkelikon

Make sure new hires have a clear understanding of their roles and responsibilities, as well as the resources and support they need to succeed in their new position.

How can I improve new hire professional development?
Vinkelikon

Providing opportunities for professional development, such as training programs or mentorship, can help new hires grow and advance in their careers.

What is a good incentive for new employees?
Vinkelikon

Free meals, gym memberships, or team-building events, can help create a positive company culture and improve employee satisfaction.

How can I retain new hires?
Vinkelikon

Offering stock options or equity in the company can be a powerful incentive, especially for new hires who are looking for long-term growth opportunities.