Dropbox Sign | Features | Qualified Electronic Signatures

Qualified Electronic Signatures from Dropbox Sign

Meet the most secure form of eSignatures under eIDAS with Qualified Electronic Signatures (QES) from Dropbox Sign.
Et produktbilde av en kvinne og en mann i en videosamtale som foretar identifikasjonskontroll for kvalifisert elektronisk signatur.
Trinn 1

Klargjør og send

Som HelloSign-kunde kan du klargjøre og sende QES-forespørsler som du pleier, bare med et ekstra trinn. Når du legger til hvem som skal skrive under, velger du «Aktiver kvalifisert e-signatur». QES-krav blir da lagt til forespørselen, og underskriverens identitet må bekreftes via vår partner IDnow.
Et produktbilde av klargjørings- og sendeprosessen til HelloSign. Skjemaet viser felter for mottakende part og utleverende part hvor brukerne kan legge til underskrifter.
Trinn 2

Gjennomgang for underskriver

Underskriveren får en e-post fra HelloSign med påkrevd QES-godkjenning. Når underskriveren klikker på «Se gjennom og skriv under», sendes han/hun videre til HelloSign for å gå gjennom og fylle ut påkrevde felter. Når feltene er ferdig utfylt, klikker underskriveren på «Avslutt med IDnow" og blir omdirigert til IDnow for kontroll.
Et produktbilde av HelloSign hvor underskriveren ser gjennom et dokument som er klart for underskrift.
Trinn 3

Identifikasjonskontroll

Uten å gå ut av underskriftssiden i HelloSign, åpnes et nytt vindu og underskriveren blir omdirigert til IDnow for identifikasjonskontroll. Dette identifikasjonstrinnet er en hovedårsak til at QES har samme juridiske gyldighet som personlig underskrift. En tiltrodd IDnow-agent gjennomfører en videosamtale med underskriveren for å bekrefte identiteten hans eller hennes.
Et produktbilde av en mann og en kvinne i en videosamtale som foretar identifikasjonskontroll for kvalifisert elektronisk underskrift.
Trinn 4

Kvalifisert e-underskrift

Når underskriverens identitet er kontrollert, bekreftes underskriften på SMS. Vår klarerte tjenesteleverandør (TSP), Namirial (på EUs tillitsliste), vil så generere og legge et digitalt sertifikat til underskriverens underskrift. Som sender mottar du en underskrevet kopi av avtalen. På tide å feire!
Et produktbilde av et dokument som er underskrevet ved hjelp av funksjonen for kvalifisert elektronisk signatur. Underskriften vises som en sertifisering hvor det står at dokumentet er skrevet under av Justin Anderson, samt dato.
Logo for IDnow
Sikkerhet
IDnow er en tyskbasert virksomhet som har satt høyeste standard for digital identifikasjonskontroll.
Logo for G2 Europe
Tillit
HelloSign er anerkjent som en av de mest tiltrodde leverandørene av e-underskrifter i Europa.
Logo for eIDAS
Juridisk gyldighet
QES fra HelloSign er i samsvar med eIDAS og like juridisk bindende som penn og papir.
Digitaliser avtalene dine med kvalifiserte elektroniske signaturer fra HelloSign