Climb Credit

Climb Credit godkjenner lån tre ganger raskere ved å bruke HelloSign API

Climb Credit samarbeider med skoler som tilbyr ressursene og ferdighetene som kreves for jobber med sterkt inntjeningspotensial i dagens økonomi. Deres visjon er å forbedre samordningen av skolemotivasjoner med studentkarriere- og lønnsmål .Dette for å sikre at elevene deres ser en livsendrende innvirkning fra utdanningen deres.

En kvinne med en uteksaminasjonslue på-illustrasjon
319500013

Slik bruker Climb Credit Dropbox Sign API

01
02
03

A deeper dive with Climb Credit

Utfordringen
Mulighetene

Climb Credit er det første selskapet som tilbyr studiefinansiering til å inngå samarbeid direkte med skoler med tilbud om kunnskapsbaserte programmer og legger til rette for økonomiske insentiver til studenter (låntakere). Deres første lånesøknadsprosess var veldig manuell og krevde en arbeidsflyt med utskrift-underskrift-skanning-faks. I noen tilfeller var en medunderskriver nødvendig for lånegodkjenning, noe som betyr at to separate parter vlle skrive under på den sammee PDF-filen.

Videre kunne skjemaene som Climb Credit tilbød studielåntakerne tilpasses noe avhengig av hvilken type lån som ble tilbudt. Dette betød at studentdata var låst i PDF-er, og hvis lånevilkårene endret seg på veien, ville studielåntakere måtte gjenta hele arbeidsflyten.

"Vi har kunnet redusere de indirekte kostnadene som påløper ved inngåelse av lån og tilbyr flere produkter hvor det er enkelt å tilpasse dokumentasjonen. Med HelloSign kan vi gjøre dette uten å måtte gå gjennom en helt ny dokumentasjonsprosess hver gang.”

Arjun Kannan
CTO
Løsningen

Det viktigste for Climb Credit da de valgte en løsning, var enkel integrasjon i teknologimiljøet deres og relativt lav utviklingsinnsats. 

Med HelloSign API «Vi var enkelt i stand til å teste ut hvordan e-sign-løsningen ville se ut. Det tok mindre enn én dag med utviklingstid, som er A+ i boken min.» Arjun Kannan, CTO

HelloSign skilte seg ut fra konkurrentene med sin mobilvennlige tilnærming, som mye lettere kan tilpasses andre formkrav. De så på DocuSign, men valgte HelloSign fordi, i tillegg til å være enkel, «var HelloSign mye mer vekstvennlig enn DocuSign og mer villig til å hjelpe oss siden vi gjorde dette for første gang. De forsto behov vårt for prisfastsettelse og fremtidig vekstpotensial, og utviklet en plan for oss som vokste slik vi gjorde. Den var ekstremt oppstartsvennlig,» sier Arjun.

Resultatene

3X Faster Loan Approval Process, Reduced Churn

Før integrasjon av HelloSign API i den digitale prosessen for transaksjonsadministrasjon tok det i gjennomsnitt ni dager å ferdigbehandle et godkjent lån. «I dag tar det oss omtrent to dager, inkludert all kommunikasjon mellom våre representanter og studenten. HelloSign har bidratt betydelig til å gjøre ferdiggjøringsprosessen vår tre ganger raskere,» sier Arjun.

De har dessuten hatt mye mindre gjennomtrekk av studenter. «En student søker om Climb Credit og lånetiden deres leveres via eSign så snart de er godkjent. Mer enn 90 % av studentene våre får en avgjørelse umiddelbart, noe som betyr at disse dokumentene kan signeres umiddelbart. Dette er en vesentlig faktor for at de velger vår erfaring,» sier Arjun.

70% Increase in Revenue in 2017

Den nye strømlinjeformede arbeidsflyten for lånesøknader gjorde det mulig for Climb Credit å øke typene låneprodukter de tilbyr, fordi de kan tilpasse dokumentasjonen for nye produkter uten å måtte gå gjennom en helt ny dokumentasjonsprosess hver gang.

Fremtiden

Resultatet er at de har fått en mer effektiv vekst i virksomheten og økte omsetningen med 70 % i 2017. «Det er en rekke faktorer som bidrar til å øke inntektene, men det faktum at vi kan ta en prosess som vanligvis tar dager og gjøre det til en prosess som tar minutter, er en stor faktor,» sier Arjun.

Reduced Operating Costs, Increased Operational Efficiency

Integrasjonen av HelloSign API har forvandlet studentportalprosessen deres. Nå klikker studielåntakere ganske enkelt på en knapp i portalen for å få tilgang til og skrive under på alle lånedokumenter. «Fordi vi kan gjøre automatisk verifisering på alle skjemafelt, er det eneste som gjenstår for oss å verifisere internt signaturen, og så er vi klare til å starte» sier Arjun.

For en typisk saksbehandler som jobber med dusinvis av lån til enhver tid, reduserer automatisert bekreftelse dramatisk tiden som brukes på å verifisere hvert lån, noe som igjen øker driftseffektiviteten. «Muligheten til å automatisere våre låntakeres dokumentasjonsarbeidsflyt betyr at verifiseringsarbeidsflyten for oss internt også blir mye enklere,» sier Arjun.

What’s Next for Climb Credit?

Ved utgangen av 2017 skapte Climb Credits finansieringspool 50 millioner dollar i netto årslønn for studenter. Fremover «ønsker vi å være den største långiveren for kompetansebaserte skoler og hjelpe elevene med å få den utdanningen de trenger. Vi er på vei til å vokse 70 % i år og fordoble dette neste år. Mye av det handler om at vi kan skape effektivitet i søknadsprosessen for studielån, som deretter lar oss forfølge vekstmuligheter.» - Arjun Kannan, CTO

Spør oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Er du interessert i å glede deg over resultater som Climb Credit?
Er du interessert i å glede deg over resultater som Climb Credit?
Hvordan kommer du til å bruke Dropbox Sign?
Kontakt oss
Ikon for høyrepil

Andre kunder