CGIA

CGIA adopts eSignature with HelloSign and Improves Sales with a 17% Faster Time to Close

Bil, signatur og båt over vann og skyer-illustrasjon

Slik bruker CGIA Dropbox Sign

01

Med HelloSign er vi i stand til å få i stand salgskontrakter omtrent 17 % raskere sammenlignet med den manuelle signaturprosessen.

02

Med DocuSign hadde vi 2X kostnadsøkninger, som ikke var korrelert med bruk eller funksjoner. Det var ikke tilfredsstillende gitt alt arbeidet vi la ned for å få det til å fungere.» Bob sier: «Teamet som utsteder poliser brukte nesten 20 % av dagen, si to til tre timer, 240 dager per år, på å indeksere dokumenter. Ved å eliminere den manuelle indekseringen og få den elektroniske underskriften i sanntid, sparer vi over 700 timeverk per år.»

03

HelloSigns sømløse signeringsopplevelse har tillatt oss å levere bevis på forsikring i sanntid, og vi har sett en reduksjon i tiden det tar å få i stand en salgsavtale. HelloSign har blitt en nødvendighet for virksomheten vår nå som kunder på nett krever en problemfri måte å kjøpe på.»

A deeper dive with CGIA

Utfordringen
Mulighetene

Carnegie General Insurance Agency (CGIA) har praktisk erfaring i alle faser innen bilforsikring, inkludert saksbehandling, produktutvikling og programanalyse. I samarbeidet med produsenter - uavhengige forsikringsselskaper - bestod søknadsprosessen som regel i en prosess som innebar godkjenning ved hjelp av utskrift, underskrift, skanning, faksing/e-post for å utstede den endelige polisen.


«Denne produksjonsprosessen var en betydelig faktor for at det tok to til tre dager å få en juridisk bindende underskrift på nye forsikringssøknader og deretter overføre dem til vårt innholdsstyringssystem (CMS),» forteller Bob Negrey, direktør for informasjonsteknologi.

«Vi måtte automatisere denne prosessen for å levere kundeservice av høyeste kvalitet til forsikrede, produsenter og transportører.»

For å få opp farten på produsentenes arbeidsflyt valgte Bobs team å integrere DocuSign i EZ PASS-produktet for elektronisk søknadsinnsending i 2013.


«Vi integrerte DocuSign på omtrent seks måneder, men vi var misfornøyde med den tidkrevende og vanskelige fornyelsesprosessen. Med DocuSign hadde vi 2X kostnadsøkninger som ikke var korrelert med bruk eller funksjoner,» sier Bob. «Det var utilfredsstillende gitt alt arbeidet vi la ned for å få det til å fungere.»Vi integrerte DocuSign på omtrent seks måneder, men vi var misfornøyde med den årlige fornyelsesprosessen som var tidkrevende og vanskelig. Med DocuSign hadde vi 2X kostnadsøkninger, som ikke var korrelert med bruk eller funksjoner.

Bob Negrey
Visepresident for informasjonsteknologi
Løsningen

I 2016 vurderte CGIA Adobe Sign og RightSignature, men så raskt HelloSign som den ideelle langsiktige samarbeidspartneren for å gjøre dem i stand til å forbedre kvaliteten på kundeservicen og redusere tiden det tar å behandle juridisk bindende transaksjoner.


«Det jeg liker best med HelloSign er at det gir det samme nivået av funksjonalitet, er rimeligere sammenlignet med DocuSign og andre løsninger for elektroniske underskrifter, og det gir en forbedret mobil sluttbrukeropplevelse», sier Bob.


Overgangen fra DocuSign til HelloSign var helt smertefri. «Det var en prosess som tok to måneder fra flytting av DocuSign til førproduksjonstesting med HelloSign. Det var sømløst for produsentene og forsikringstakerne våre. De visste ikke at vi gikk over til en ny leverandør,» sier Bob.


Han legger til, «Sammenlignet med DocuSign er HelloSigns fornyelsesprosess enkel. HelloSign holder seg oppdatert på teknologitrender, og det er en fordel som også CGIA nyter godt av. Faktisk har HelloSigns moderne tilnærming hjulpet CGIA med å komme videre med noen av våre interne teknologimål.»


Resultatene

Utsteder ferdige poliser 17 % raskere, korter ned tiden det tar å få salget i boks

HelloSign har bidratt til CGIAs digitale overgang, og det har hatt positiv innvirkning på salgsinntektene. Miguel Huizar, produsent for CGIA forteller, «Med HelloSign får vi salget i boks nesten 17 % raskere sammenlignet med prosessen med manuelle underskrifter.»


“HelloSigns sømløse signeringopplevelse har gjort det mulig for oss å forsikringsbevis i sanntid, og vi har sett en reduksjon i tiden det tar å få et salg i boks. HelloSign har blitt en nødvendighet for virksomheten vår nå som kunder på nett krever en problemfri måte å kjøpe på.”


Optimaliseringen av arbeidsflyten sparer inn 700 timer per år

HelloSign API er integrert i to CGIA-applikasjoner - Carnegie EZ PASS og deres skjema for rettighetsfraskrivelse for uforsikrede bilister, og sender automatisk elektronisk underskrevne dokumenter til deres CMS-system. Før integreringen av HelloSign API krevde en tradisjonell søknadsprosess ca. to til tre timer med manuell indeksering per dag for å få forsikringstakerens underskrevne dokumenter over i CMS-systemet.


Bob sier: «Teamet som utsteder poliser brukte nesten 20 % av dagen, si to til tre timer, 240 dager per år, på å indeksere dokumenter. Ved å eliminere den manuelle indekseringen og få den elektroniske underskriften i sanntid, sparer vi over 700 timeverk per år.»


Fremtiden

Styrker overgangen til digitale løsninger og hever kvaliteten på tjenestene

Gjennom sine 30 år i bransjen har CGIA alltid tatt i bruk teknologiske løsninger og gjort store fremskritt når det gjelder å utvikle en vellykket digital forretningsmodell. I 2018 var de en av få forsikringsselskaper som benyttet elektroniske underskrifter på sitt marked, og det har forbedret konkurranseevnen og gjort det mulig for deres nettverk av produsenter å identifisere flere muligheter.


Sammenlignet med den tradisjonelle prosessen, har CGIAs overgang til digitale løsninger gjort det mulig for dem å korte ned en prosess som før tik to til tre dager til bare noen få minutter, samt forbedre tjenesten de leverer til både produsenter og forsikringstakere.

Hva blir det neste for CGIA?

«Den effektive produksjonsflyten vi har oppnådd ved hjelp av HelloSign gir oss et solid grunnlag for å gjøre om andre områder av virksomheten vår til digitale prosesser. Vi har planer om å utvide elektroniske underskrifter til underwriting, og saksbehandling, samt opprettelsen av nye partner- og kundeforhold,» sier Bob.


Interessert i å glede deg over resultater som CGIA? Spør oss om HelloSign!

HelloSign er den enkleste måten å sende, motta og administrere juridisk bindende e-underskrifter for bedrifter på. Finn ut mer om vår bransjeledende API ved å se gjennom vår utviklerdokumentasjonen eller utvikle og test gratis ved å opprette en gratis utviklerkonto. Hvis du vil ha hjelp til å finne ut hvilket HelloSign-produkt som er best for deg, planlegg en demo med HelloSigns API-team for å se hvordan vi kan strømlinjeforme virksomheten din.

Spør oss om HelloSign!
Spør oss om HelloSign!
Hvordan kommer du til å bruke Dropbox Sign?
Kontakt oss
Ikon for høyrepil

Andre kunder