Amenify

Amenify closes sales 33% faster using HelloSign for Salesforce

Amenify er en plattform som administrerer tilbudstjenester for flerfamilieporteføljer over hele USA. De samarbeider med ledende lokale og nasjonale partnere for å levere avanserte tjenester som hjemmerengjøring, kjæledyrpleie, fitness og merkevarepartnerskap for å styrke den reelle verdien ved boligsamarbeid.

En hund som drømmer om en park, en esignatur, kost og nøkkel-illustrasjon

Slik bruker Amenify Dropbox Sign for Salesforce

01
02
03

A deeper dive with Amenify

Utfordringen
Mulighetene

Amenify er et B2B-nettverk som ble opprettet for å effektivisere avtalestyringen mellom eiendomssameier og leverandører av hjemmetjenester. Men det var vanskelig å administrere kontrakter på mange sider i de respektives databaser, ettersom gjennomtrekken i bransjen krever at kontraktene oppdateres ofte med endrede opplysninger som adresse, priser, frakt og fakturering. Til å kunne håndtere kundenes porteføljer, trengte de en digital løsning for håndtering av transaksjoner som kunne gi dynamiske oppdateringer av kontraktene.


“At the beginning of 2018 we only had a handful of properties that were live in our platform, and we quickly realized that client onboarding and contract management was a bottleneck,” shared Amenify CEO Everett Lynn.

"It used to take about four weeks to get revenue-generating documents signed and completed. Now using HelloSign for Salesforce CPQ we get signed documents back 33% faster"

Everett Lynn
CEO
Løsningen

Amenify trengte programvare for e-underskrifter som kunne integreres i Salesforce CPQ og gjøre det mulig for dem å opprette, redigere og slette kontraktsmaler uten å måtte gå ut av Salesforce eller hoppe mellom forskjellige programvareløsninger.


“We were manually using DocuSign for eSignatures, but template creation takes you out of Salesforce to docusign.com,” says Everett.


Denne oppstykkete opplevelsen var langt fra ideell og ga ingen god opplevelse hverken for selgere eller underskrivere. De fant det nye svaret på denne utfordringen i HelloSign.


“We saw that HelloSign integrated more easily into our technology stack. HelloSign is “mobile-first” and because we need to enable property managers and service providers to sign contracts and addendums on their phone 24x7, we found it to be a better fit,” says Everett.


Med HelloSign for Salesforce kan Amenify sende hovedavtaler for tjenester for e-underskrift til eiendomseiere og deres nettverk av tjenesteleverandører til hjemmet direkte fra Salesforce med bare noen få klikk. De trenger ikke lenger å hoppe mellom CRM-systemet og e-underskriftsløsningen de benytter.

Resultatene

Få salg i boks 33 % raskere

“It used to take about four weeks to get revenue-generating documents signed and completed. Now by sending the contracts out for eSignature from Salesforce using HelloSign for Salesforce CPQ we get signed documents back 33% faster,” says Everett.


Den innebygde rapporteringsfunksjonen gjør det mye enklere for Amenify å se statusen for kontrakter som er vunnet/i boks, ettersom de har fullt innsyn i antallet dokumenter som venter på å bli skrevet under. Dette hjelper dem med å redusere antall dager med utestående salg i betydelig grad.


25 % kortere tid til inntektsføring

“Kontraktene er nå enklere å kontrollere fra vår interne database, og det gjør faktureringen mye enklere. Vi behandler kundefordringer 25 % raskere enn før fordi vi raskt kan hente frem en kontrakt og følge den opp med kunden umiddelbart.


“The ability to collect income faster was enabled by the fact that we set up our master service agreement contracts with Salesforce CPQ and HelloSign,” adds Everett.

Fremtiden

Korter ned tiden det tar å få produkter og tjenester på markedet med 2 måneder

“Before integrating HelloSign for Salesforce CPQ into the Amenify platform, internal resources would have to manually update contract variables. The combination of Salesforce CPQ and HelloSign automates this process, and allows us to get contracts updated and signed two months faster than before. It eliminates manual data entry and risk of errors,” says Everett.


Det at HelloSign gjør det mulig for Amenify å fylle ut store dokumenter automatisk (forhåndsutfylte dokumenter med data fra Salesforce ved hjelp av maler og flettefelt) er en viktig faktor for å få produkter og tjenester raskere på markedet.

6X vekst på markeder vi betjener

“HelloSign for Salesforce CPQ is great at speed, which helps Amenify. We’re growing so rapidly that we wouldn't be able to fulfill on the hundreds of properties in each client's portfolio without it.


“We went from being live in one or two markets to being live in 15 markets,” says Everett.

Hva blir det neste for Amenify?

«Vi har laserfokus på å styrke vår kunde- og beboeropplevelse ved hjelp av teknologi, og det vil bidra til at vi kan dekke hele USA fra i år av. HelloSign for Salesforce CPQ vil gjøre det mulig for oss å håndtere landsdekkende porteføljer med tusenvis av eiendommer som har meldt sin interesse for Amenify.


The contracts that we're signing with partners nationwide will help us build out an exceptional resident experience by turning people’s homes into something they love - a personalized environment where services come to them,” adds Everett.


Er du interessert i å glede deg over resultater som Amenify? Spør oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Spør oss om HelloSign!
Spør oss om HelloSign!
Hvordan kommer du til å bruke Dropbox Sign?
Kontakt oss
Ikon for høyrepil

Andre kunder