Grunnleggende om e-signaturer
Få høyeste nivå av eIDAS-sertifisering med kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) fra HelloSign
av
Janice Yau
June 15, 2021
3
minute read
RSS icon
Nytt utseende, samme flotte produkt! HelloSign er nå Dropbox Sign.

Digitaliser avtalene dine i samsvar med eIDAS

Electronic Identification, Authentication and Trust Services, eller eIDAS, er forordningen som regulerer elektroniske transaksjoner og elektronisk identifikasjon innen EU. eIDAS omfatter lovkrav for elektroniske underskrifter. Disse kravene sørger for at bedrifter har en trygg, sikker og pålitelig løsning for å få underskrift på dokumenter på nett.


eIDAS anerkjenner tre lovmessige nivåer for elektroniske underskrifter:

  1. Enkle elektroniske signaturer (Simple Electronic Signatures, SES)
  2. Enkle elektroniske signaturer (Simple Electronic Signatures, SES)
  3. Kvalifiserte elektroniske signaturer (Qualified Electronic Signatures, QES)


QES har høyeste samsvarsnivå i henhold til eIDAS. Det krever identifikasjon ansikt til ansikt før dokumentet underskrives. Det krever også at et digitalt sertifikat fra en klarert tjenesteleverandør (Trusted Service Provider, TSP) som står på EUs tillitsliste (EUTL) skal legges til underskriften. Takket være disse ekstra sikkerhetstiltakene er QES en juridisk ekvivalent til underskrift på papir, i henhold til eIDAS.

Få den juridiske ekvivalenten til personlig underskrift i henhold til eIDAS

Mens enkle elektroniske signaturer (SES) dekker de aller fleste avtaletyper innen EU, finnes det fortsatt noen som krever underskrift med penn og papir, og da er QES et perfekt alternativ. Dette er noen eksempler:

  • Any time a handwritten signature is required
  • leieavtaler (avhengig av lover i gjeldende EU-land)
  • låneavtaler (avhengig av lover i gjeldende EU-land)
  • avslutning av ansettelseskontrakter (avhengig av lover i gjeldende EU-land)


For bedrifter i EU som trenger den digitale ekvivalenten til underskrift med penn og papir, er HelloSign en av verdens mest tiltrodde leverandører av elektroniske underskrifter.


Du kan være trygg på at opplysningene og dokumentene dine blir behandlet med høyeste grad av sikkerhet. Ved å legge til identifikasjon ansikt til ansikt og et digitalt sertifikat fra en TSP som står på EUTL, er avtaler som blir underskrevet med HelloSign QES sikrere enn penn og papir. Denne graden av sikkerhet fjerner geografiske begrensninger mellom sendere og underskrivere, slik at kontrakter kan underskrives over grenser uten å sette sensitive data i fare.

Pålitelige underskrifter starter med pålitelige leverandører

HelloSign samarbeider med to EU-baserte bedrifter for å kunne ha et QES-tilbud som innfrir alle samsvarskrav. QES handler om pålitelighet og sikkerhet, to områder som disse to bedriftene er bransjeledere på.


For det første har vi inngått partnerskap med IDnow for å legge til rette for videosamtalen som er påkrevd for QES. IDnow er en anerkjent bedrift basert i Tyskland som har satt høyeste standard for identifikasjon på nett. Alle HelloSign QES-transaksjoner går gjennom en videosamtale ansikt til ansikt på det lokale språket (tysk, fransk, engelsk) mellom underskriver og en tiltrodd agent for IDnow.


For det andre bruker HelloSign Namirial som kvalifisert klarert tjenesteleverandør, eller TSP. Namirial er basert i Italia og står på EUs tillitsliste (EUTL). Namirial jobber direkte med IDnow for å generere et digitalt sertifikat som brukes for hver QES.


G2 anerkjente HelloSign som ledende leverandør av e-underskrifter i EU og Storbritannia 2021. Denne anerkjennelsen er et bevis på at HelloSign forplikter seg til å være en pålitelig, trygg og enkel løsning for alle bedrifter i Europa. Og sist, men ikke minst, har vi lokal datalagring. HelloSign Premium-planer inkluderer også et alternativ for datalagring i EU som innebærer at bedrifter kan lagre fullførte dokumenter som er i ro kun innen EU.

Gå til Trust Center

Facebook-logo for sosial delingTwitter-logo for sosial delingLinkedIn-logo for sosial delingRSS icon
Up next: