StartTillitVilkår

Retningslinjer for akseptabel bruk

I forbindelse med bruken av alle tjenester, nettsteder eller systemer for HelloSign (samlet "HelloSign-plattformen"), må du ikke:

 • Legge inn eller overføre voldelige meldinger, ærekrenkende, injurierende, falske eller misvisende uttalelser, hatefulle ytringer eller meldinger som oppfordrer eller truer til vold;
 • Sende spam, kjedebrev eller uønskede meldinger (inkludert e-post);
 • Utgi deg for å være en annen person, på uriktig måte presentere din tilknytning til en annen person eller enhet, engasjere deg i svindel, eller skjule eller prøve å skjule identiteten din;
 • Få tilgang til noen som helst uautorisert del av HelloSign-plattformen;
 • Forstyrre normal funksjon, integritet eller drift av HelloSign-plattformen;
 • Laste opp eller overføre ugyldige data, virus, ormer, skadelig kode, skadelig programvare eller andre programvareagenter;
 • Dechiffrere eller dekryptere overføringer, omgå noen tilgang til, godkjenning av eller kopieringsbegrensninger for, eller på annen måte forsøke å kompromittere sikkerheten til HelloSign-plattformen (inkludert en annen brukers konto);
 • Forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til noen deler av HelloSign-plattformen uten riktig godkjenning;
 • Forsøke å modifisere eller skaffe seg uautorisert bruk av eller tilgang til en annen brukers konto(er), nettsted(er), programvare(r), system(er), utstyr eller data;
 • Samle eller høste personlig identifiserbar informasjon, inkludert kontonavn, fra enhver annen brukers konto;
 • Bruke HelloSign-tjenesten eller andre deler av HelloSign-plattformen i strid med gjeldende lov eller forskrift, inkludert personvernlover i gjeldende jurisdiksjoner; eller
 • Laste opp, bruke eller overføre noe innhold, noen data eller noe materiale som bryter gjeldende lover og regler.

Uten å begrense andre tilgjengelige rettsmidler, kan HelloSign etter eget skjønn oppheve eller avslutte tilgangen til HelloSign-plattformen for brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk, for å forhindre skade på andre parter, eller for å bevare disses sikkerhet, tilgjengelighet eller integritet. Vilkår som ikke er definert i disse retningslinjene for akseptabel bruk vil ha den betydningen som er angitt i den gjeldende avtalen mellom deg og HelloSign.